Sanace kašny v Teplicích - Benešovo náměstí

Jedná se o menší železobetonový objekt kruhového půdorysu průměru cca 6 m.  Předmětem sanace byly vnější pohledové plochy, které jevily známky degradace povrchových vrstev betonu a výskyt trhlin. Trhliny neměly vliv na vodotěsnost konstrukce (byly pouze povrchové), avšak stávající ochranný systém nedokázal zajistit jejich překlenutí.

Jako účinný ochranný systém byl navržen elastický ochranný systém Zentrifix F 92, který zachová své elastické chování i za teplot hluboko pod bodem mrazu (až -35°C). Estetickou finální úpravu zajistí pigmentovaný flexibilní ochranný nátěr EmceColor-flex.

Popis sanačních prací

Před vlastní aplikací bylo nezbytné připravit podklad, tzn. zbavit ho všech nesoudržných částí, původních nátěrů, mastnot a jiných nečistot. S ohledem na prašnost resp. množství odpadu vznikající při technologii tryskání podkladu byla v takto frekventované městské části použita šetrnější technologie za použití brusek, vysavače a nízkého tlaku vody. Následně po zaschnutí podkladu byla provedena penetrace přípravkem MC-702 SX a poté byly aplikovány dvě vrstvy flexibilního ochranného systému Zentrifix F 92. Po zaschnutí stěrky byl proveden elastický nátěr EmceColor-flex S RAL 1017 ve 2 vrstvách.

Stavební práce provedla firma HAVI, s.r.o., investorem bylo město Teplice. Práce proběhly v období duben 2011.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz