Sanace akumulačních nádrží na pitnou vodu Králův Dvůr

Předmětem sanace byla železobetonová podzemní nádrž na pitnou vodu sestávají ze dvou komor o celkové sanované ploše cca 1300 m2. Po jejich vypuštění byl povrch otryskán kombinací vysokotlakého vodního paprsku a jemného granulátu. Odtrhové zkoušky prokázaly způsobilost podkladu k nanášení dalších vrstev.

Za sanační technologii jsme zvolili ochranný systém MC-RIM PW. Jedná se o minerální systém s extrémně nízkou nasákavostí a ochrannou funkcí proti trvalé zátěži betonové konstrukce pitnou vodou. Systém vyhovuje zkouškám na trvalý kontakt s pitnou vodu.

Popis sanačních prací

Po otryskání podkladu byly nejprve zainjektovány trhliny ve stěnách nádrže kombinací rychlereagující elastomerové pěny MC-Injekt 2033 a trvale těsnící elastomerové pryskyřice MC-Injekt 2300 plus. Poté byla nejprve ošetřena ocelová armatura ochranným nátěrem proti korozi MC-RIM PW-CP. Následně bylo přistoupeno k vyrovnání nerovností na stěnách a stropech. K tomu byla použita správková malta MC-RIM PW 20, která se aplikovala na čerstvě  nanesený adhezní můstek MC-RIM PW-BC. Takto vyrovnané stěny a stropy byly připraveny pro aplikaci ochranné vrstvy MC-RIM PW 10. Tato vrstva byla aplikována strojním způsobem pomocí šnekového čerpadla. Minimální tloušťka vrstvy ochranného systému byla stanovena na 8 mm.

Nutno dodat, že veškeré mokré sanační procesy probíhaly za pečlivě kontrolovaných mikroklimatických podmínek - byla průběžně měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Teplota nesměla klesnout pod 5°C a relativní vlhkost se musela pohybovat v rozmezí 85 – 95 %. Aby nedošlo  k nedodržení přípustných hodnot, byly k dispozici elektrická topidla, rozprašovače resp. odsávací ventilátory.

Stavební práce provedla firma NOVADUS, s.r.o., investorem byl správce vodohospodářské infrastruktury VAK Beroun. Sanační práce na první komoře byly prováděny v dubnu 2011.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz