Liniová těsnící injektáž vily v ulici Pod Klaudiánkou v Praze

Jedná se o několika podlažní vilu v klidné čtvrti Prahy v ulici Pod Klaudiánkou. Vila byla postavena v roce 1902 a v 30-letech minulého století byla celkově přestavěna. Nicméně suterénní zdivo je původní, zděné z plných cihel a chráněné masivní cementovou omítkou v tloušťce několika centimetrů. Celý objekt je postaven ve svahu, jak je patrné z přiložených fotografií a ve spodní nadzemní části  je obýván. Problémem je ale vzlínající vlhkost, která je způsobena již nefunkčními hydroizolacemi.

Jako nejvhodnější metoda sanace byla zvolena vodorovná injektážní clona v obvodovém zdivu, která zastaví transport vody zdivem. Nejprve se zvnějšku navrtaly dvě řady injektážních kanálů ve vzdálenostech cca 12 cm, poté byly tyto kanály vyčištěny tlakovým vzduchem a následně byly osazeny plastovými narážecími pakry. Takto připravené injektážní pakry byly postupně injektovány nízkoviskózní hydrostrukturní pryskyřicí MC-Injekt GL-93 s variabilní dobou reakce. Zde byla nastavena doba reakce na cca 20 minut tak, aby došlo k dokonalé penetraci cihelného zdiva. Injektáž se prováděla pomocí dvousložkové injektážní pumpy s možností okamžitého výplachu MC-I 700.

Injektážní sanační práce provedla v roce 2011 firma EUROPE UNDERWATER CONSTRUCTIONS AND SERVICES s.r.o.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz