Sanace patek trubních mostů v areálu firmy DIAMO

Tento projekt je zajímavý nikoliv navrženou sanační technologií, nýbrž rozsahem svého provádění. Jedná se o sanaci železobetonových základových patek podpírající trubní vedení v délce několika kilometrů. Potrubí je součástí technologie určené k sanaci životního prostředí kontaminovaného chemickými látkami v období těžby uranu. Část patek vyčnívala nad povrch terénu, část s ním splývala. Pohledové plochy patek byly otryskány vodním paprskem (tlak do 800 Bar), místa kolem kotvicích šroubů byla odsekána mechanicky pneumatickými kladivy.

Popis sanačních prací

Na otryskaném podkladu byla nejprve ošetřena armatura ochranným nátěrem proti korozi Zentrifix KMH. Poté bylo přistoupeno k reprofilaci povrchu správkovými maltami řady Nafufill. Vyspravení hrubých nerovností (v tloušťce 10  - 50 mm) bylo provedeno hrubozrnnou správkovou maltou Nafufill KM 250 po předchozím nanesení adhezního můstku Zentrifix KMH (na předem navlhčený podklad) způsobem čerstvý do čerstvého. Vyspravení jemných nerovností (v tloušťce 2 - 10 mm) jemnozrnnou správkovou maltou Nafufill KM 110 bez adhezního můstku, pouze na dostatečně navlhčený podklad. Vybrané patky byly opatřeny ochranným systémem Nafufill BS v šedém odstínu.

Stavební práce provedla firma AZ Sanace, a.s. investorem bylo DIAMO s.p. Sanační práce proběhly v období listopad 2010 - květen 2011.

Diamo 01 Diamo 02 Diamo 03 Diamo 04
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz