ČOV Rakovník - sanace dosazovací nádrže

Jde o železobetonovou nádrž kruhového průřezu o průměru cca 20 m. Předmětem sanace byly části vnitřních stěn v pásmu kolísající hladiny odpadní vody až po niveletu pojezdové hrany. Dále byly sanovány rovněž pojezdová plocha a vnější pohledové stěny.

Jako účinný ochranný systém byl navržen ochranný systém MC-RIM, který odolává chemické agresi odpadních vod v rozsahu pH 14 - 3,5.

Popis prací

Před vlastní aplikací bylo nezbytné připravit podklad, tzn. zbavit ho všech nesoudržných částí. Byla použita technologie vysokotlakého vodního paprsku. Poté bylo přistoupeno k reprofilaci podkladu stěn polymercementovými správkovými maltami Nafufill KM 110 resp. Nafufill KM 250. Následně byly vnitřní stěny opatřeny ochranným systémem MC-RIM v tl. min. 6 mm ručně na adhezní můstek Nafufill HB-HS. Poté byla sanována pojezdová kruhová plocha. Po obvodě plochy bylo vybudováno bednění, do kterého byla následně zapravena hmota MC-RIM H na adhezní můstek Nafufill HB-HS. Vzhledem k délce dráhy (cca 70 m) ji bylo nutné rozdělit do dilatačních celků délky cca 2,5 m a při aplikaci ochranného systému bylo postupováno vždy ob jeden úsek. Vytvořené mezery byly vyplněny až po částečném vyzrání prvních celků. Veškeré čerstvě zapravené hmoty byly chráněny proti rychlému vysýchání nástřikem voskovou disperzí MC-RIM NB.

Stavební práce provedla firma NOVADUS, s.r.o., investorem byl RAVOS, s.r.o. Rakovník. Práce proběhly v období červen 2011.

ČOV Rakovník 01 ČOV Rakovník 02 ČOV Rakovník 03 ČOV Rakovník 04
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz