Transformovna Bezděčín – rekonstrukce

Předmětem sanačních opatření byla celá řada menších stavebních objektů charakteru jak pozemních tak inženýrských staveb. Jednalo se tedy o opravu fasád domků, zušlechtění podlahy a stěn skladu, sanaci septiku, zatěsnění kabelového kanálu injektážní metodou.

Popis prací

Pro ilustraci a zjednodušení popíšeme pouze obnovu fasády domků rozvodny a zatěsnění kabelového kanálu.

Obnova fasády:

Původní fasádní omítka byla provedena z tlusté vrstvy tvrdé cementové omítky a celkové byla velmi rozpraskaná. Proto zde byl kladen důraz na výběr vhodné extrémně flexibilní povrchové úpravy. Řešení bylo toto:

  • otryskání podkladu vysokotlakým vodním paprskem
  • reprofilace podkladu správkovými maltami Nafufill KM 110 a Nafufill KM 250
  • egalizace plochy jemnou správkovou maltou Nafufill KM 103
  • penetrace prostředkem MC-702 SX pod ochranný systém
  • aplikace vysoce elastické vrstvy pigmentovaného ochranného systému Zentricryl RBS s plastickou strukturou
  • finální barevné ztvárnění elastickým ochranným systémem EmceColor-flex dle speciálního vzorkovníku MC-Bauchemie (odstín Bernstein 5)

Tyto stavební práce provedla firma ALPIN LT, s.r.o., investorem byl ČEPS, a.s. Práce proběhly v období červen až září 2011.

Zatěsnění kabelového kanálu:

Kabelový kanál vstupoval do domku rozvodny v hloubce cca 1 – 1,5 m pod okolní asfaltovou plochou. Vzhledem ke stáří kanálu byla obava o funkčnost hydroizolačních vrstev kolem kanálu a byl vznesen požadavek na sanaci, která by eventuální problém se zatékáním do prostoru kabelů vyřešila, a zároveň by se jednalo o zásah, který co nejméně naruší prostory kolem rozvodny. Proto byla zvolena sanace injektáží přes speciální narážecí tyče. Nejprve byly do vyvrtaných otvorů osazeny injektážní tyče a následně byla provedena plošná těsnící injektáž hydrostrukturní pryskyřicí MC-Injekt GL-93. Po injektáži byly tyče demontovány a otvory zality trvale pružným tmelem Mycoflex 450 VE v černé barvě.

Injektáž provedla firma EUROPE UNDERWATER CONSTRUCTIONS AND SERVICES s.r.o. jako subdodávku pro ALPIN LT, s.r.o. v červenci 2011.

TR Bezděčín 01 TR Bezděčín 02 TR Bezděčín 03 TR Bezděčín 03 TR Bezděčín 04 TR Bezděčín 06
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz