Transformovna Chotějovice – záchytné jímky

Objekt se nachází v blízkosti ledvické elektrárny. V rámci nově budované transformovny bylo nutné vybudovat stavební objekty pro stání technologického zařízení. Tato stání musí splňovat řadu technických parametrů, mimo jiné i těsnost betonové konstrukce proti únikům ropných látek do spodních vod. Z tohoto důvodu jsou záchytné jímky pod transformátory opatřeny ochranným systémem Zentrifix F 92, který tuto funkci spolehlivě plní a je určen pro ochranu záchytných van a jímek v rámci vodohospodářského zákona.

Popis prací

Nová železobetonová konstrukce záchytné vany byla povrchově zdrsněna tryskáním vhodným abrazivem. Po důkladném vyčištění podkladu byla napenetrována přípravkem MC-702 SX a po krátké pauze opatřena první vrstvou ochranného systému Zentrifix F 92. Po vyzrání první vrstvy byla aplikována vrstva druhá. Nakonec byly sokly vany opatřeny pigmentovaným elastickým nátěr EmceColor-flex.

Stavební práce provedla firma RRR, s.r.o., investorem byl ČEPS, a.s. Práce proběhly v období duben až květen 2011.

TR Chotějovice 01 TR Chotějovice 02 TR Chotějovice 03
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz