Mycoflex Resyst - nový těsnící systém pro chemicky namáhané spáry

Mycoflex Resyst je zcela nový inovativní systém pro těsnění spár. Systém je složen ze spárových profilů odpovídající tloušťky na bázi polymerové pěny s otevřenou strukturou pórů. Tyto profily se do spáry vlepují pomocí systémového lepidla Mycoflex Resyst Adhesive.

Pokud chceme dnes těsnit pohybové (dilatační) spáry máme resp. měli jsme k dispozici těsnící hmoty na různých materiálových bázích, např. polyuretanů, silikonů (kyselých nebo neutrálních), MS-polymerů či polysulfidů. Problémem všech těchto hmot je ale to, že jsou chemicky často daleko méně odolné, než podlahové souvrství kolem spáry, např. systém MC-DUR 1800 pro podlahy v chemickém průmyslu. Dnes Vám nabízíme řešení.

Mycoflex Resyst je kompresní systém pro spáry, kde přebytek (10%) šířky spárového profilu proti šířce spáry při aplikaci představuje (v podstatě) celkovou přípustnou deformaci spáry. To v praxi znamená, že se spára smí rozšířit (otevřít) pouze tak, kolik je přebytek (stlačení profilu) při instalaci. Z tohoto důvodu je tedy třeba zvolit čas montáže tak, aby po instalaci docházelo k co možná nejmenším pohybům. Ideální je jaro či podzim, kdy teplota stavebního dílce a okolí dosahuje teploty minimálně 8 °C. V podstatě nejideálnějším obdobím by byla zima, kdy je spára nejvíce otevřená. To ale zase není dosaženo minimální teploty pro aplikaci systému. Spárové profily jsou dostupné v hloubkách (instalační hloubka do spáry) 40 a 60 mm podle šířky. Šířky jsou pak od 17 do 45 mm pro spáry šířky od 14 do 38 mm.

Systém Mycoflex Resyst je určen především pro spáry v chemicky namáhaných oblastech, jako je chemický průmysl (základní chemie), výroba a manipulace s minerálními oleji, zařízení na úpravu průmyslových a komunálních odpadních vod. Jen pro porovnání:

Dříve byla náš nejodolnější těsnící tmel Mycoflex 4000 VE na bázi dvousložkového polysulfidu. Při stejně vysokém chemickém zatížení vydrží tmel Mycoflex 4000 VE pouhé 3 dny, nový systém Mycoflex Resyst při stejném zatížení 3 měsíce.

 

Resyst 01

Aplikace lepidla Mycoflex Resyst Adhesive na speciální profil pro křížení spár.

Resyst 02

Zatlačování těsnícího profilu do spáry

Resyst 03

Finální vzhled těsněné spáry

Videoukázku z aplikace automatického nástřiku najdete v sekci Videoukázky - Průmyslové podlahy.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2020 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz