MRT-vůz: Kompletní systém na kolech k pronájmu

 

MRT-vůz

MRT-vůz je soběstačný kompletní systém. Uvnitř je strojovna s generátorem elektřiny, jednotkou na tryskání vysokotlakou vodou a kompresorem. Je zde také část určená k míchání malty s talířovou míchačkou a šnekovým maltovým čerpadlem. V tomto 7,5 tunovém vozidle je zabudovaná kompletní MRT-systém se všemi čtyřmi jednotkami. Jednotka Blasting Unit pro automatické tryskání a přípravu stěn kanalizačních šachet, jednotka Spinning Unit pro odstředivý nástřik malty, přídavná hlava HS Coating Head pro nanášení speciální ochranné vrstvy při biogenní korozi kyseliny sírové a v neposlední řadě jednotka Control Unit pro automatizované řízení všech procesů.

Zásadními výhodami tohoto MRT-vozu jsou:

  • automatizovaná sanace šachet
  • jednoduchá a rychlá manipulace
  • velká časová úspora
  • nadprůměrná, reprodukovatelná kvalita
  • dodržení všech aspektů bezpečnosti práce

Jednotka je flexibilně nastavitelná jak pro kruhové, tak i hranaté kanalizační šachty z betonu nebo cihelného zdiva. Jednoduše můžete přejíždět od šachty k šachtě a provádět celou rekonstrukci kontinuálně a bez zbytečných prostojů.

Správce kanalizace a realizační firma si mohou tento MRT-vůz nyní pronajmout na dny, týdny nebo i měsíce. Auto je vybavené všemi potřebnými přístroji a příslušenstvím pro provádění automatizované sanace šachet (MRT - Manhole Rehabilitation Technology).

Videoukázku z aplikace automatického nástřiku najdete v sekci Videoukázky - Šachty a kanály.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz