MC-PowerPro HCR: Ochrana betonu před účinky močůvky, silážních šťáv a biogenní korozí kyselin až do pH 0

Při fermentačním procesu v silážních jámách vznikají organické kyseliny, tzv. silážní šťávy, které mají hodnotu pH až 2. V zařízeních na výrobu bioplynu je beton, a to zejména v oblasti nad hladinou (plynojem), vystaven expoziční třídě XA3 nebo biogenní korozi kyselin (BSK) při hodnotě pH nižší než 1. Nechráněný železobeton nemůže takové zatížení dlouho vydržet. Se systémem MC-PowerPro HCR je možné železobeton nejen chránit, ale jeho životnost a trvanlivost také dodatečně prodloužit.

HCR znamená High Chemical Resistance, vysoká chemická odolnost. Flexibilní, duroelastický ochranný systém vykazuje nejen velmi dobrou odolnost vůči biogenní korozi kyselin (BSK) a účinkům silážních šťáv (dle DIN 11922-2), ale také odolnost vůči celé řadě organických kyselin, solných roztoků a louhů. Tento systémový produkt má také velmi dobrou odolnost vůči oděru, takže je možné jej pojíždět vozidly s pneumatikami. MC-PowerPro HCR je flexibilní se schopností přemosťování trhlin (třída přemosťování trhlin A 2 dle ČSN EN 1504, část 2). Podklady ohrožené trhlinami nebo vykazující povrchové trhliny je tak možné chránit a zabránit tak znečištění podzemních vod chemickými látkami.

Odolný i při pH 0

Zkušební ústav Kiwa MPA Bautest GmbH při svých zkouškách prokázal, že beton chráněný systémem MC-PowerPro HCR po šestiměsíčním uložení ve vodě obsahující kyselinu sírovou s pH 0 nevykazuje žádné poškození. Do vody byly vloženy také kontrolní vzorky nechráněného betonu, které byly velmi silně poškozené.

Široká oblast použití

Oblasti použití ochranného systému jsou rozmanité: Vzhledem ke své výjimečné chemické odolnosti je MC-PowerPro HCR vhodný pro použití jak v prostoru plynojemů v uzavřených nádržích na ČOV a ve vyhnívacích věžích, tak pro ochranu ploch v jámách na kejdu, nádržích na močůvku, skladech hnoje, kanálech na močůvku, silážních jámách, pojížděných silech, jakož i v bioplynových nádržích, bioplynových fermentorech a kompostárnách.

Rychlá a jednoduchá aplikace

Nový ochranný systém MC-Bauchemie je složen z epoxidové penetrace MC-PowerPro HCRprimer a dvousložkové, pigmentovaná polymerové kombinace MC-PowerPro HCR. Oba produkty je možné rychle a lehce nanášet. Penetrace se nanáší štětcem, válečkem nebo strojním nástřikem a vlastní ochranná vrstva MC-PowerPro HCR válečkem nebo špachtlí či hladítkem. Tento systém může být aplikován na podklady na bázi cementu, jako je beton, železobeton a malty. Povrch podkladu musí být náležitě připraven pro tuto aplikaci. Minerální cementové podklady je potřeba nejprve otryskat a poté napenetrovat základním nátěrem. Po technologické přestávce od dvou do čtyř hodin je možné penetrované plochy opatřit ochrannou vrstvou MC-PowerPro HCR. V denním rytmu pak může následovat druhá vrstva, která dále zvyšuje účinnost tohoto systému z hlediska odolnosti a přemosťování trhlin.

MC-PowerPro HCR je vhodný nejen pro ochranu minerálních podkladů, ale i pro povrchovou ochranu oceli. Ocelový podklad se nejprve opatří protikorozním primerem Colusal SP, než se po technologické přestávce 24 hodin aplikuje ve dvou vrstvách ochranná vrstva MC-PowerPro HCR.

Bioplynová stanice

V současné době pro Vás připravujeme nový 12-ti stránkový prospekt na problematiku ochrany betonů v oblasti zemědělských staveb.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz