Pro každý starý beton vhodné řešení

Zatímco v Německu nejsou plánována a vypisována sanační opatření betonu zpravidla podle normy EN 1504, ale stejně jako dříve převážně podle ZTV-ING či podle směrnice o sanaci DAfStb, zohledňuje se v mnoha ostatních zemích evropská norma na opravy betonu EN 1504, v neposlední řadě rovněž na základě v ní stanovených tříd pevnosti. Tak tomu je i v České republice.

Takto jsou správkové malty požadované v normě EN 1504-3 dále rozděleny do následujících tříd: R1 (pevnost v tlaku ≥ 10 MPa), R2 (pevnost v tlaku  ≥15 MPa), R3 (pevnost v tlaku ≥ 25 MPa) a R4 (pevnost v tlaku ≥ 45 MPa). Toto je vzhledem k rozdílným třídám starého betonu absolutně smysluplné.

S produkty Nafufill LM, Nafufill KM 220, Nafufill KM 230 a Nafufill KM 250 jsou nyní k dispozici čtyři správkové malty (obnova betonu), které splňují nejen požadavky normy EN 1504-3, ale poskytují též projektantům z pohledu různých úkolů potřebnou jistotu.

Nafufill KM 220 – správková malta třídy R2

Nafufill KM 220 je jednosložková, polymery zušlechtěná a vlákny zpevněná správková malta, kterou lze použít na opravu normálního, lehčeného a směsného betonu v oblasti průmyslových staveb, v pozemním stavitelství a v občanské výstavbě ve staticky nerelevantní oblasti. Používá se bez adhezního můstku a hodí se na reprofilaci výlomů, zhotovování vyrovnávacích vrstev a jemné práce s maltou v rozsahu tloušťky vrstvy 3 až 30 mm. Nafufill KM 220 dosahuje po 28 dnech pevnosti v tlaku 24,5 MPa, zpracovává se ručně a je na základě svých nízkých hodnot spotřeby velmi vydatný.

Nafufill KM 230 – správková hmota třídy R3

Nafufill KM 230 je jednosložková, polymery zušlechtěná a vlákny zpevněná správková malta (náhrada betonu PCC), kterou lze použít na opravu betonových stavebních dílců v inženýrské výstavbě, v průmyslu, v pozemním stavitelství a občanské výstavbě ve staticky relevantní oblasti. Nafufill KM 230 dosahuje po 28 dnech pevnosti v tlaku 34 MPa a lze jej používat v tloušťce vrstvy 6 až 60 mm pro lokální poruchy nebo celoplošně. Zpracovává se ručně nebo strojním nástřikem a vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi při zpracování. Tato malta je teplotně odolná, odolná proti střídání mrazu a tání a proti posypovým solím. S hustotou čerstvé malty nižší než 2 kg/m2 jsou i zde hodnoty spotřeby velmi nízké.

KM 230

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz