Emcephob LE - nový standard v ochraně stěn a stropů v interiérech

Různé čmáranice, kresby, tagy, graffiti jakož i každodenní známky opotřebení lze vidět pravidelně na vnitřních stěnách intenzivně používaných budov, jako jsou školy, kanceláře, muzea, hotely, lékařské kliniky nebo nemocnice. Jedná se o estetické vady, které lze odstranit pouze finančně náročným intenzivním čištěním nebo opětovným přetřením stěn. MC-Bauchemie vyvinula pro ochranu namáhaných stěn budov zcela nový vysoce výkonný povlakový systém Emcephob LE. Tento nátěr byl pak podroben komplexnímu testování v několika zkušebních ústavech, kdy dosáhl těch nejvyšších možných výsledků. Díky tomu se nám podařilo stanovit nové standardy, pokud jde ochranné barvy a ochranu vůči znečištěním, požární odolnost, mechanickou odolnost spojenou se snadným čištěním, trvanlivost a také absolutní zdravotní nezávadnost, které umožňují použití ochranného systému bez jakéhokoliv omezení v interiérech budov.

Emcephob LE – LE znamená Low Emision (nízká emise) – kombinuje výjimečné technické vlastnosti: Díky zcela nové technologii pojiva lze dosáhnou extrémně hladké a dokonale uzavřené struktury povrchu, kdy je možné běžné nečistoty povrchu způsobené různými značkovači, fixy apod. velmi snadno odstranit vodou nebo v kombinaci s čisticím prostředkem Emcephob Basic Cleaner. Saténový lesk a vysoce odolný povrch nátěru zaručuje trvale estetický vzhled a dlouhou životnost ploch. Emcephob LE docílil v testu čistitelnosti nejlepšího možného zatřídění při oděru za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13300. Povrchy, které jsou chráněny tímto nátěrem na bázi vodní, dvousložkové polymerové kombinace, jsou odolné vůči UV záření, odolné proti mechanickému poškrábání, odolné proti oděru, odpuzující vodu a vodotěsné, ale zároveň propustné pro difúzi vodních par. Emcephob LE je univerzálně použitelný v interiérech, a to na minerální podklady, jako je beton, omítky nebo lehčený beton, jakož i ze skelné nebo dřevovláknité tapety, dřevěné obklady, disperzní vnitřní omítky nebo i staré únosné nátěry.

Testovaná bezpečnost

Hydrofobní, nečistoty odpuzující vysoce výkonný nátěrový systém prošel 28-denním testováním ve zkušební komoře dle směrnice AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Výbor pro zdravotní posuzování stavebních výrobků), kdy se v praktických podmínkách testovali veškeré možné VOC*-emise do okolního vzduchu místnosti. Veškeré tyto emise se měřily, dokumentovaly a následně vyhodnocovaly.

Výsledkem bylo, že Emcephob LE splnil všechny vyžadované parametry. Nátěr je zdravotně absolutně nezávadný a je možné jej bez omezení používat ve vnitřních prostorách budov. V České republice jsme pak požádali Státní zdravotní ústav v Praze o možnost použití nátěru v potravinářském průmyslu. Nátěr byl testován s pozitivním výsledkem a možností použití pro nepřímý styk s potravinami dle platné legislativy.

* VOC je zkratka pro Volatile Organic Compounds, tj. Těkavé organické látky

Tento nátěr získal nejvyšší známky také v dalších zkouškách: Při posuzování čistitelnosti docílil Emcephob LE parametru 0, nejlepší možné klasifikace dle ČSN EN 13300. Kromě klasických nečistot je možné z nátěru beze zbytků odstranit také např. krev, kečup, hořčici nebo nečistoty způsobené výkaly. To vše umožňuje rychlé a ekologicky šetrné čištění užívaných ploch. Zkouška odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům provedená v institutu TÜV SÜD Industrie Service GmbH prokázala, že tento vysoce výkonný nátěr lze lehce a bez známek poškození dezinfikovat. Toto má uplatnění hlavně v lékařství a již několik nemocničních pokojů v Mostě bylo tímto nátěrem chráněno. Navíc Emcephob LE má vynikající dekontaminaci dle ISO 8690, což bylo využito např. při přestavbě a rozšíření Centra jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Tyto všechny ověřené parametry dělají z nátěru Emcephob LE ideální řešení pro potravinářský průmysl, nemocnice, lékařské praxe, radiologie, školky, pečovatelské domy a mnoho dalších veřejných budov. Z hlediska chování při požáru dle ČSN EN 13501-1 bylo dosaženo třídy A2, s1, d0, tj. absolutně nehořlavý, bez úkapů nátěru během požáru a bez vývoje kouře při hoření.

Pokud se chcete sami přesvědčit, podívejte se na demonstrační video v sekci Videoukázky - Sanace betonu.

LE 01

Ochrana před graffiti: Omytí čerstvého „tagu“ vodou. Emcephob LE (vpravo) v porovnání s běžnou disperzní barvou

 

LE 02

Ochrana schodišťových stěn frekventovaných budov

 

LE 03

Emcephob LE je nehořlavý

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz