Restaurování štukové výzdoby Vlašské kaple

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie je součástí areálu Klementina. Nachází se v Karlově ulici v Praze. Kapli, jednoduchou manýristickou oválnou stavbu s kopulí, postavil v letech 1590–97 D. Bossi podle projektu O. Mascarina pro potřeby Italů usedlých v Praze (odtud pojmenování Vlašská). Při restaurování štukové výzdoby kaple byly použity také naše malty a produkty Oxal NHL 3 historic, Oxal Kalkputz, MC-PowerTop F whiteEstrifan SI.

Pomocí těchto výrobků byly opraveny a testurovány zdobné prvky  - čabraky, mušlovce, trásně a vstupní erb.

Štukatérské práce provedl Mgr. Jan Myška, DiS., umělecký štukatér.

Vlasskakaple01 Vlasskakaple02 Vlasskakaple03 Vlasskakaple04 Vlasskakaple05 Vlasskakaple06 Vlasskakaple07 Vlasskakaple08 Vlasskakaple09 Vlasskakaple10 Vlasskakaple11
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2023 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz