Sanace chodníků a ramp terminálu 2 na Letišti Václava Havla v Praze

Na Letišti Václava Havla Praha byly v roce 2015 a 2016 opravovány povrchy chodníků na rampě terminálu 2. Původní povrch chodníků byl chráněn silnovrstvou elastickou stěrkou, která se v některých místech odlupovala od podkladu. Bylo nutno vyvinout značné úsilí k přesvědčení projektanta a správce letiště, že příčinou nesoudržnosti stěrky na betonovém podkladu je její parotěsnost, a že jediná možnost trvanlivé ochrany chodníků je aspoň minimální paropropustnost ochranného systému. Po provedení několika vzorků ochranného polyuretanového nátěru byl schválen paropropustný nátěr MC-DUR 2496 CTP se zdrsněním a zapečetěním. Pro zlepšení přídržnosti nátěru k podkladu byla použita nízkoviskózní epoxidová penetrace MC-DUR 1177 WV-A. Podklad vykazoval po odbourání stěrky značné nerovnosti, ale z důvodu úspory nákladů bylo upuštěno od srovnání pokladu. I když byl správce letiště s kvalitou povrchu spokojen, lze konstatovat, že po vyspravení odbouraného podkladu by celkový dojem z povrchu mohl být ještě lepší.

Výhodou použité penetrace MC-DUR 1177 WV-A při aplikaci byla její snášenlivost s vlhkým betonovým podkladem. Výhodou použitého polyuretanového nátěru MC-DUR 2496 CTP při jeho aplikaci je také možnost aplikace při teplotách od +2°C a jeho zatížitelnost deštěm už po půlhodině. Obě tyto vlastnosti použitého ochranného systému byly využity právě v období podzimu 2015 a na jaře 2016, kdy mohla firma BETVAR a. s. provádět práce na venkovních plochách bez nákladného zastřešení.

Na rampě T2 je provedena materiály MC-Bauchemie nejen ochrana vodorovných betonových ploch, ale také v roce 2014 ochrana betonového zábradlí vysoce flexibilním ochranným nátěrem s přemostěním trhlin Zentricryl RBS.

Ruzyne01 Ruzyne02 Ruzyne03 Ruzyne04 Ruzyne05
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-FastTape - nové těsnící pásky


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz