Nové tradiční omítky bez obsahu cementu pro restaurování historických stavebních objektů

Pro zachování historických budov požadují památkáři často takové materiály, které se pokud možno co nejvíce přibližují jejich historickým vzorům, a které jsou s těmito kompatibilní. Nové omítky společnosti MC-Bauchemie bez obsahu cementu EXZELLENT historic, celosvětově první omítka bez obsahu cementu s regulací vlhkosti, a vápenná omítka Oxal NHL 3 historic splňují tyto požadavky a přesvědčují velmi dobrými technickými vlastnostmi.

U mnoha památkově chráněných stavebních objektů se moderní cementové omítky nesmí používat. Úřady místo toho požadují omítky, které odpovídají jejich historickým vzorům – a tyto byly bez cementu. Aby bylo možné vyhovět požadavkům památkového úřadu a dát památkářům přesto do ruky moderní a funkční produkty, vyvinula společnost MC-Bauchemie s produkty EXZELLENT historic a EXZELLENT historic Feinputz první omítky bez obsahu cementu s regulací vlhkosti a Oxal NHL 3 historic vápennou omítku pro vnitřní a venkovní použití. Oba produkty je možné také aplikovat v systému.

 

Optimální regulace vlhkosti pro stará zdiva

Strojní a ruční omítka EXZELLENT historic je první omítka bez obsahu cementu s regulací vlhkosti historického zdiva jakéhokoliv druhu ve venkovní, vnitřní oblasti a v oblasti soklů. Jako její „starší bratr“, omítka s regulací vlhkosti EXZELLENT, která již mnoho let dokazuje své vynikající kvality, disponuje EXZELLENT historic jedinečnou geometrií pórů. Prodyšná omítka s regulací vlhkosti se může bez předchozího vysoušení nanášet na vlhké zdivo, absorbuje ze zdiva vlhkost a v ní obsažené škodlivé soli a předává je rychle a efektivně do vzduchu. Hodí se proto obzvlášť pro oblasti, které jsou silně namáhány solí a vlhkostí. Jako pojivo nahrazuje samozřejmě hydraulické románské vápno cement. Omítka EXZELLENT historic vytvrdne spolehlivě sama při vlhkých zdech nebo na venkovních plochách, a je možné ji také aplikovat bez nákladných opatření pro vysušení. Omítka vykazuje nízkou míru sesychání a malý sklon ke vzniku trhlin a umožňuje díky své nízké vlastní hmotnosti vysokou tloušťku nanášení. EXZELLENT historic přispívá k vysoké pevnosti podkladu a působí proti vzniku plísní. Tato omítka je pak doplněna jemnou omítkou EXZELLENT historic Feinputz pro finální úpravu povrchu omítaného zdiva. 

 

Historická omítka pro sanaci bez obsahu cementu

Omítka Oxal NHL 3 historic byla vyvinuta pro použití na solí méně namáhaných plochách a fasádách ve vnitřní a venkovní oblasti. Minerálně vázaná vápenná omítka, která je rovněž absolutně bez obsahu cementu, je otevřená difuzi par a také je prodyšná a stará se tak o příjemné klima v prostoru. Na fasádách a soklech se vyznačuje vysokou odolností, je vhodná pro nanášení filcovým hladítkem a také se dá zpracovávat strojně pomocí běžných omítacích strojů. Pro vyhovění estetickému požadavku při společném zpracování s EXZELLENT historic na jednom objektu, je Oxal NHL 3 historic vybaven stejnou, kvalitní čárou zrnitosti ušlechtilé vápencové drtě. Oba produkty jsou obzvlášť dobře vzájemně sladěny, a je proto možné je také velmi dobře aplikovat v systému.

Historic 01    Historic 02

 

Historic 03

Finální úprava povrchu omítky

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz