MC-Floor Screed - rychlý systém průmyslových podlah pro víkendové stavby

Na základě jeho rychlého vytvrzení a jeho vysoké odolnosti se systém MC-Floor Screed velmi dobře hodí pro rychlou opravu silně namáhaných průmyslových podlah, proto je také ideální pro víkendové staveniště. Se systémem MC-Floor Screed snižují podniky u sanačních opatření tohoto druhu jak ztrátové doby, tak i náklady.

Nový systém průmyslových podlah MC-Floor Screed zahrnuje adhezní emulzi MC-Floor Screed BS, samonivelační podlahovou stěrku MC-Floor Screed 10 a také rychle reagující speciální pojivo MC-Floor Screed 25.

MC-Floor Screed 10 pro sanaci poškozených vysoce namáhaných průmyslových podlah

MC-Floor Screed 10 je nový rychle tvrdnoucí, vysoce pevný povlak pro průmyslové podlahy společnosti MC, se kterým je možné zhotovit tekuté mazaniny s tloušťkami vrstev 10 až 30 mm a rychle sanovat vysoce namáhané průmyslové podlahy. Tekutý, jednosložkový, cementem vázaný podlahový povlak je možné snadno zpracovávat a je vysoce zatížitelný také v malé tloušťce vrstvy. Podklad se musí předběžně upravit v souladu s platnými pravidly techniky a musí se na něj nanést adhezní emulze MC-Floor Screed BS. Následně se MC-Floor Screed 10 rozlije na plochu opatřenou základním nátěrem ve stavu jako čerstvý do čerstvého a rozetře se pomocí leštící tyče.

Po 24 hodinách je možné na něj nanášet vrstvy a po 48 hodinách je plně použitelný.

Povlak pro průmyslové podlahy vytvrdne téměř bez smršťování a pnutí, je již po dvou hodinách pochozí a po 24 hodinách je možné na něj nanášet systém nanášených vrstev řady MC-DUR. Pro rychlé víkendové staveniště se nabízí pro překrytí další vrstvou produkt z řady MC-Floor TopSpeed, vysoce výkonný a extrémně rychlý podlahový systém společnosti MC. Zde k tomu se provede základní nátěr plochy s MC-Floor TopSpeed SC a podle požadavku se posype s křemičitým pískem. Po uplynutí čekací doby v délce dvou hodin se může uskutečnit nanesení finální vrstvy MC-Floor TopSpeed v požadované barvě. Po přibližně 48 hodinách je průmyslová podlaha opět plně použitelná. Již po jednom dni dosahuje pevnost v tlaku 20 MPa a po sedmi dnech 35 MPa. Po úplné hydrataci je dosažena pevnost v tlaku 45 MPa.

MC-Floor Screed 25 pro tloušťky vrstev mezi 25 a 70 mm

Rychle reagující speciální pojivo MC-Floor Screed 25 se smísí s pískem na potěry zrnitosti 0 až 8 mm a zapracuje se v zavlhlém stavu na předem upravenou podlahu v souladu s platnými pravidly techniky, a na které je nanesen základní nátěr MC-Floor Screed BS. Následně se stáhne přes výškové šablony a ručně se vyhladí. MC-Floor Screed 25 je vhodný pro vyrovnání opravovaných míst při tloušťkách vrstvy mezi 25 a 70 mm a vytvrdne rychle a bez smrštění tak, že je po přibližně čtyřech hodinách pochozí, a po dvou dnech je možné na něj nanášet další vrstvu. Dosahuje po třech dnech pevnost v tlaku 35 MPa a po 28 dnech MPa.

 

MC-Floor Screed 01

 

MC-Floor Screed 02

 

Pohled na staveniště (obrázek 1): Tekutý, jednosložkový, cementem vázaný podlahový povlak MC-Floor Screed 10 je možné snadno zpracovávat a je vysoce zatížitelný také v malé tloušťce vrstvy. Na podklad se po předběžné úpravě nanese adhezní emulze MC-Floor Screed BS. Následně se MC-Floor Screed 10 rozlije na plochu opatřenou základním nátěrem ve stavu jako čerstvý do čerstvého a rozprostře se pomocí leštící tyče (obrázek 2).

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2021 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz