Přivaděč Morávka - Lučina - oprava jezu

Přivaděč Morávka - Lučina je vodní kanál v okrese Frýdek-Místek na severní Moravě. Tento kanál převádí vodu mezi dvěma pravými přítoky řeky Ostravice, a sice z povodí řeky Morávky do sousedního povodí řeky Lučiny. Důvodem jeho výstavby v roce 1959 byl malý průtok řeky Lučiny, na které byla vybudována Žermanická přehrada. Jeho délka je 9,3 kilometrů a rychlost toku je zpomalována soustavou vysokých betonových jezů.

Jeden z těchto vysokých jezů si v roce 2015 vyžádal sanaci technologií stříkaného betonového torkretu s následným „stržením“ povrchové vrstvy čerstvě nastříkaného betonu. Výsledný povrch však vykazoval, díky nevhodně zvolené frakci kameniva v betonu, příliš velkou povrchovou pórovitost. Proto vznikl požadavek na celoplošné uzavření povrchu vhodnou egalizační stěrkou Nafufill KM 103 a následnou sekundární ochranu celé plochy systémem, který bude trvale a spolehlivě odolávat zatížení proudící vodou v kombinaci s mechanickým oděrem díky pevným částicím v proudící vodě. Zvolený nátěrový systém ze speciálního polyuretanu MC-DUR 2496 CTP zajistil v první fázi ochranu čerstvě nanesené egalizační malty a v druhé zajistí dlouhodobou ochranu povrchu proti mechanickému namáhání, působení klimatických vlivů (především mrazu) a zarůstání povrchu mechy a řasami. Tento ochranný systém byl původně vyvinut pro ochranu vnitřních stěn chladících věží v případě potřeby zkrácení odstávky chladící věže díky velmi rychlé reakci při vytvrzování. Této vlastnosti bylo 100 % využito i na této stavbě, kdy již následující den po ukončení aplikace byl jez opět uveden do provozu.

Morávka 01 Morávka 02 Morávka 03 Morávka 04 Morávka 05 Morávka 06 Morávka 07 Morávka 08
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2019 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz