Sanace budovy ústavu myslivosti v Jílovišti u Prahy

Centrální budova Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) se nachází v Jílovišti u Prahy. Ústav oslavil v loňském roce již 95 let své existence a také na hlavní správní budově zanechal zub času již své stopy. Navržena a provedena tak byla kompletní sanace stavby.

Sanační zásah zahrnoval:

·         Odkopání a vytvoření nového drenážního systému

·         Zaizolování odkopaného zdiva silnovrstvou bitumenovou stěrkovou izolací Nafuflex aplikovanou strojním nástřikem. Komplexnost izolačního systému Nafuflex zejména spočívá ve vysoké pružnosti materiálu a schopnosti přemostění trhlin, přičemž velkou výhodou je spolupůsobení plošné hydroizolace s častými prostupy inženýrských sítí skrze obvodové stěny budovy. Dále zde byl vytvořen a aplikován speciální detail odvodu drenážní a povrchové vody, který byl doplněn v místech zapuštěných částí stavby, které nebylo možné odkopat, clonovou plošnou rubovou injektáží pomocí hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt GL-95.

Jelikož na stavbě zůstaly zachovány mnohé železobetonové podesty a předstupně při vstupu do objektu bylo nutné navrhnout a zprovoznit funkční systém reprofilace pochozích desek ze železobetonu, přičemž navržená povrchová úprava musela navazovat na již stávající plochy z přírodního teraca. Proto zde byl aplikován unikátní pryskyřičný systém s použitím dekorativních chipsů, které jsou vhodné pro restaurování teraca a imitují dokonale jeho vzhled. Aplikované MC-Dekorchips plně nahradily poškozený povrch teraca a splnily vysoký požadavek investora na vzhled a protiskluzné vlastnosti. Jelikož byla finální teracová úprava formou chipsů aplikována v říjnu bylo nutné použít pro nosnou vrstvu speciální polyuretanové nátěry s rychlým zráním řady MC-Floor TopSpeed. Všechny pochozí plochy bylo možno používat a zatěžovat již po 4 hodinách po aplikaci.

Myslivci01 Myslivci02 Myslivci03 Myslivci04 Myslivci05 Myslivci06 Myslivci07 Myslivci08 Myslivci09 Myslivci10
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

Etický kodex

MC-Bauchemie dodržuje etický kodex. Jeho plné znění najdete v sekci Kvalita a životní prostředí!


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz