Rekonstrukce chladící věže v Břidličné

Ve válcovnách plechu podniku AL INVEST Břidličná, a. s. bylo zapotřebí rekonstruovat ventilátorovou chladící věž. Betonová konstrukce chladící věže se nacházela ve velmi silně degradovaném stavu. Bulo nutné doplnit chybějící vrstvy betonu, řádně ošetřit obnaženou výztuž a následně opatřit ochranným systémem. Vzhledem k bohatým a dlouholetým zkušenostem v oblasti chladících věží byla k návrhu řešení sanace přizvána právě MC-Bauchemie. Pro ochranu výztuže byl použit Zentrifix KMH. Po nakotvení dodatečné výztuže byla provedena reprofilace betonu strojním nástřikem metodou mokrého torkretu. Použita byly opravné malty třídy R4 Nafufill KM 250Nafufill KM 124. Vzhledem k časové tísni v čase odstávky chladící věže nebyla provedena egalizace jemnými stěrkami a zednickým způsoben vyhlazena hrubá reprofilační malta byl po vyzrání ošetřena ochrannými systémy. Pro vnitřní plochy byly použity materiály na bázi reakčních pryskyřic MC-DUR VS a MC-DUR VS-PUR s vysokým difúzním odporem proti pronikání vody  a vodních par do konstrukce. Na vnější stranu byl pak naopak aplikován ochranný systém s vysokou schopností difúze vodních par, elastický nátěr MC-Color Flex pure.

Bridlicna 01 Bridlicna 02 Bridlicna 03 Bridlicna 04 Bridlicna 05 Bridlicna 06 Bridlicna 07 Bridlicna 08 Bridlicna 09 Bridlicna 10 Bridlicna 11 Bridlicna 12 Bridlicna 13
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-DUR LF 680


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz