Sanace podlah v podzemních garážích bytového domu v Praze

Podzemní garáže velkého bytového domu v Praze Holešovicích, V Přístavu 1585, vykazovaly poruchy podlahového souvrství. Jednalo se o trhliny v podlahové desce a poškozené ochranné souvrství aplikované při výstavbě domu. MC- Bauchemie navrhla komplexní způsob opravy a v roce 2017 byla námi doporučenou aplikační firmou realizována čtyři parkovací stání na zkoušku. Vše dopadlo k plné spokojenosti investora s tím, že celková potenciální plocha garáží činí 2000 m2.

Postup sanace podlahy:

  1. Zalití trhlin v podlaze duromerovou pryskyřicí MC-Injekt 1264 compact
  2. Zbroušení podlahy, příprava podkladu
  3. Penetrace pryskyřicí MC-DUR 1390 VK + posyp pískem 0,1-0,3 mm
  4. Vystěrkování a uzavření podkladu směsí z MC-DUR 1390 VK a písku + zásyp pískem 0,16-0,6 mm
  5. Flexibilní pružná membrána MC-DUR 1252
  6. Užitná vrstva MC-DUR 1252 + plnoplošný zásyp pískem 0,4-0,8 mm
  7. Pečetící barevný nátěr MC-DUR 1252
Pristav 00 Pristav 01 Pristav 02 Pristav 03 Pristav 04 Pristav 05 Pristav 06 Pristav 07 Pristav 08 Pristav 09 Pristav 10 Pristav 11 Pristav 12
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

Etický kodex

MC-Bauchemie dodržuje etický kodex. Jeho plné znění najdete v sekci Kvalita a životní prostředí!


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz