Obnova fasády základní školy v České Skalici

Průčelí budovy základní školy v České Skalici je přímo na hlavním městském náměstí a dominuje tak celému tomuto urbanistického celku. V roce 2017 došlo k celkové obnově fasády se snahou o dosažení původní barevnosti dle dochovaných dokumentů. MC-Bauchemie byla oslovena jako odborný konzultant pro vlhkostní problematiku stavby.  Bylo odebráno několik sond pro určení stavu omítek pod akrylátovým nátěrem. Po analýze těchto malt bylo zjištěno, že maltovina je v tristním stavu, zdegradovaná, tzv.  vyčerpaná bez pojiva.

Díky odbornému přístupu specializované prováděcí firmy Petr Čáp a konzultaci s námi došlo k vzorkování a následnému provedení maltových směsí na bázi hydraulického vápna NHL 3.

Štukové úpravy byly provedeny za pomoci vysoce plastické malty Exzellent 700 probarvené již ve své maltové matrici. Finální povrchová úprava byla provedena za pomocí vysoce difúzně otevřených silikátových nátěrů. Ve spodní části došlo k obnově pískovcového soklu, kde byly použity speciální trasové malty řady Oxal. Jelikož jde o budovu společenského významu a k tomu i základní školu, kde v posledních letech došlo k několika nepříjemným překvapením skrze mládež provozující graffiti, byla zde proto použita antigraffiti ochrana spodní části fasády s vysokou difúzní otevřeností. Jedná se o materiál MC-Color Proof vision, kde je možné případné graffiti následně jednoduše a rychle odstranit pomocí speciálního čistícího gelu MC-Cleaner G.

Skalice 00 Skalice 01 Skalice 02 Skalice 03 Skalice 04 Skalice 05 Skalice 06
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz