MC-RIM PW: Minerální ochranný systém nádrží na pitnou vodu

Minerální ochranný systém nádrží na pitnou vodu                                             Společnost MC-Bauchemie vyvíjí technologii DySC®

Nádrže na pitnou vodu musí být řešeny a realizovány tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování vlastností vody z bakteriologického, chemického, fyzikálního a biologického hlediska. Ochranné systémy stavebních objektů určených na pitnou vodu by proto měly mít co nejnižší pórovitost a zároveň vykazovat vysokou těsnost. 

S jednotlivými produkty uceleného systému MC-RIM PW nabízí společnost MC-Bauchemie minerální ochranné materiály, které splňují všechny tyto požadavky. Technologický základ tvoří nová technologie DySC® (Dynamic SynCrystallisation) vyvinutá společností MC-Bauchemie. Novou kombinací pojiv vzrůstá nepropustnost  a odolnost ochranného systému během užívání. Pojivová matrice se zušlechťuje rekrystalizacemi a minerálními novotvary. Dlouhodobé výzkumy externího zkušebního ústavu dokládají, že celková pórovitost v systému klesá a optimalizuje se rozměrové spektrum pórů. Dynamický proces růstu krystalů tak vytváří optimální dlouhodobou ochranu.

Atestovaný systém MC-RIM PW se skládá z 5 produktů - protikorozní ochrany výztuže, adhezního můstku, opravné malty pro svislé i vodorovné plochy a finální ochranné povrchové malty. Systémové komponenty lze použít horizontálně, vertikálně nebo nad hlavou. Zpracování lze provádět jak ručně tak i stříkáním. Tak lze splnit všechny požadavky při sanaci betonu stavebních objektů určených na pitnou vodu.

Celý systém MC-RIM PW je testován a schválen dle vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk s pitnou vodou.

Ruční aplikace MC-RIM PW

Ochranný systém MC-RIM PW lze nanášet ručně nebo strojně technologií mokrého torkretu.

Nanášení systému MC-RIM PW na dna nádrží

Podlahy, stěny a stropy nádrží na pitnou vodu lze spolehlivě sanovat systémem MC-RIM PW.

MC-RIM PW - snímek z rastrovacího mikroskopu

Rastrovací elektronový mikroskopický snímek pojivové matrice. Lze jasně rozpoznat minerální novotvar v oblasti pórů.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz