MC-Ballastbond při sanaci železničního mostu v Čerčanech

Součástí projektu „Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stránčice" je také nový železniční most SO 93-20-03 v km 144,234 přes Sázavu. Stávající ocelový most na kamenných pilířích z roku 1929 spolehlivě fungoval do dnešních dnů. Součástí projektu je však také zvýšení traťové rychlosti, kde konstrukce mostu byla omezujícím prvkem. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci mostu. Nová konstrukce mostu o šesti polích byla navržena jako ocelobetonová, spřažená. Pod každou kolejí jsou samostatné nosné konstrukce, se dvěma hlavními nosníky. Celková délka mostu je 182 m, z toho délka přemostění 165 m. Konstrukce je opatřena průběžným kolejovým ložem. Stavbu mostu realizovala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. s termínem dokončení 19.11. 2009. Část trati na mostě je vedena v oblouku, což společně s navrhovanou délkou stabilizovaného úseku 170 m bylo velkou výzvou pro naši technologii MC-Ballastbond, použitou pro dočasnou stabilizaci kolejového lože na mostě při odstraňování druhé poloviny mostu.

Popis metody

Lepení štěrku je stabilizační postup, při němž se nízkoviskózní pryskyřice nanáší pomocí speciálního strojního nástřiku na povrch kolejového lože. Díky své nízké viskozitě a tixotropních parametrům pryskyřice protéká kolejovým ložem směrem dolů a na hranách a kontaktních plochách vytváří pevné spojení. Kontaktní spoje vytváří pryskyřice pouze na místech doteku jednotlivých kamenů a kolejové lože tak zůstává dále vodopropustné pro odvod srážek, což je velice důležité.

Popis stabilizačních prací v Čerčanech

Nejprve bylo na nové polovině mostu zřízeno pomocné pažení tak, aby bylo možno štěrk dosypat až k okraji. Vzhledem k mocnosti kolejového lože až 90 cm byly stabilizační práce naplánovány ve třech samostatných etapách. Nejprve byla položena první spodní vrstva kolejového lože v tloušťce cca 40 cm, která byla následně zhutněna a v prostoru od středové kolejnice k pažení stabilizována. Poté byla položena horní vrstva lože s pražci a kolejnicemi a bylo provedeno prolepení této vrstvy. Nakonec bylo pomocné pažení demontováno, čímž se chemická stabilizace kolejového lože aktivovala. Pro zvýšenou bezpečnost pracovníků pod mostem i projíždějících vodáků po Sázavě byly ještě prostříknuty samotné boky kolejového lože. Tyto práce realizovala v červnu a červenci 2009 námi certifikované aplikační firma SANTECH spol. s r.o.

Celý most byl dokončen v plánovaném termínu a dnes již spolehlivě slouží železniční dopravě.

Videoukázku z aplikace na mostě najdete v sekci Videoukázky - Injektáže.

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz