Sanace jezu u obce Šindelová

Poblíž obce Šindelová (směrem na Nejdek) byl v roce 2008 kompletně zrekonstruován objekt jezu na Skřívánčím potoce, přičemž nebyly opomenuty ani veškeré betonové konstrukce. Plochy včetně přelivné hrany a vývaru bylo třeba zbavit veškeré zeleně a důkladně otryskat kvůli odstranění veškerých uvolněných a rozrušených betonových částic a zarostlých kořínků vegetace. Jako nejvhodnější metoda byla zvolena kombinace tlakové vody s abrazivem. Následovalo ošetření obnažené výztuže protikorozní minerální ochranou Zentrifix KMH a reprofilace konstrukcí pomocí speciální polymercementové konstrukční malty Nafufill KM 250 do adhezního můstku Zentrifix KMH systémem "čerstvý do čerstvého". Jako finální úprava byla zvolena vodonepropustná stěrka s vysokou odolností proti obrusu MC-RIM F-HZ.

Jez opět získal svou původní krásu a strategickou funkčnost, tj. regulaci doplňkového přítoku vody do nádrže Lesík, která slouží jako vodní reservoár pro areál Vřesová společnosti Sokolovská uhelná, a.s.

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz