Sanace akumumulačních nádrží na úpravně vody Rakovník

Předmětem sanace byla železobetonová akumulační podzemní nádrž na pitnou vodu sestávají ze 3 komor o celkové sanované ploše cca 450 m2. Po jejich vypuštění byl povrch otryskán kombinací vysokotlakého vodního paprsku a jemného granulátu. Odtrhové zkoušky prokázaly způsobilost podkladu k nanášení dalších vrstev.

Betonové plochy úpravny vody byly poté sanovány novým sanačním systémem MC-RIM PW. Jedná se o čistě minerální systém s extrémně nízkou pórovitostí a nasákavostí a ochrannou funkcí proti trvalé zátěži betonové konstrukce pitnou vodou. Systém vyhovuje zkouškám na trvalý kontakt s pitnou vodu. Více i systému v sekci „Nové technologie“. 

Popis sanačních prací

Na otryskaném podkladu byla nejprve ošetřena armatura ochranným nátěrem proti korozi MC-RIM PW-CP. Poté byly přistoupeno k vyrovnání nerovností na stěnách a stropech. K tomu byla použita správková malta MC-RIM PW 20, která se aplikovala na čerstvě  nanesený adhezní můstek MC-RIM PW-BC. Takto vyrovnané stěny a stropy byly připraveny pro aplikaci ochranné vrstvy MC-RIM PW 10. Tato vrstva byla aplikována strojním způsobem pomocí šnekového čerpadla. Minimální tloušťka vrstvy ochranného systému byla stanovena na 8 mm.

Závěrečnou fází prací byla sanace podlahových ploch. Zde byl použit ochranný systém MC-RIM PW 30 v min. tloušťce 15 mm. Aplikace byla prováděna ručně, potřebná niveleta byla zabezpečena pomocí latí.

Nutno dodat, že veškeré mokré sanační procesy probíhaly za pečlivě kontrolovaných mikroklimatických podmínek - byla průběžně měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Vzhledem k období provádění (únor - březen) nesměla teplota klesnout pod 5 °C a relativní vlhkost se musela pohybovat v rozmezí 85 - 95 %. Aby nedošlo  k nedodržení přípustných hodnot, byly k dispozici elektrická topidla, rozprašovače resp. odsávací ventilátory.

Stavební práce provedla firma NOVADUS, s.r.o., investorem byl správce vodohospodářské infrastruktury RAVOS Rakovník. Jednalo se o první aplikaci ochranného systému MC-RIM PW v České Republice.

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz