Rekonstrukce pobřežních zdí Botiče pod mostem U Seřadiště v Praze

Pobřežní zdi potoka Botič jsou vyzděné z přírodního kamene a v rámci jejich rekonstrukce bylo požadováno též jejich zpevnění a zatěsnění možných průsaků. Jednalo se o pobřežní zdi na obou březích potoka výška cca 2,5 m a délky 40 m.

Jako vhodná metoda byla zvolena plošná rastrová injektáž kamenné zdi duromerovou těsnící dvousložkovou pryskyřicí MC-Injekt 2700 L, jejíž reakční doba byla použitím urychlovače MC-KAT 27 optimalizována na 10 minut. Nejprve byly vyvrtány injektážní otvory Ø 18 mm v rastru 50 x 50 cm. Následně byly osazeny ocelové pakry MC-Stahlpacker 18/300 a poté byly obě pobřežní zdi postupně injektovány pryskyřicí MC-Injekt 2700 L. Vzhledem ke krátké reakční době a pro optimální využití počáteční nízké viskozity injektážní pryskyřice byla pro injektáž použita dvousložková injektážní pumpa s možností okamžitého výplachu MC-I 700.

Celou rekonstrukci pobřežních zdí včetně injektáží realizovala v srpnu roku 2008 firma SANGREEN, spol. s r.o.

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz