Přestavba a celková rekonstrukce hospodářských budov – Golf club Alfrédov

V roce 2002 bylo otevřeno v Alfrédově devítijamkové golfové hřiště. V současné době je zde již 18ti jamkové golfové hřiště, jedno z nejdelších v České republice. Alfrédov leží západně od Plzně blízko Kladrub. Hned vedle současné správní budovy se nachází hospodářský statek s několika budovami, které se majitel golfu rozhodl postupně přestavět na hotel, restauraci a další zázemí pro golfové hřiště.

Jedná se o bývalé budovy statku, postavené ze smíšeného zdiva. Obvodové stěny budov jsou poměrně široké, až 1,20 m. Velkým problémem všech budov jsou izolace proti vodě a zatékání vody do obvodového zdiva budov. Z tohoto důvodu bylo nutné před samotnou rekonstrukcí a přestavbou zamezit přístupu vody do těchto zdí.

Byla zvolena metoda liniové horizontální injektážní clony ve zdivu pomocí hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt GL-93. Vzhledem k tloušťce stěn byla injektáž prováděna z vnější i vnitřní strany.

Tyto sanační práce provedla v roce 2008 firma METALŠPRIC-SERVIS s.r.o.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz