Sanace silničního mostu ev.č. 13-004 a.1 - Bor u Karlových Varů

Předmětem sanace byly pohledové plochy nosných konstrukcí mostu (křídla, opěry, pilíře, vodorovná nosná konstrukce) a římsy o celkové ploše cca 3000 m2. Veškeré povrchy byly otryskány vysokotlakým vodním paprskem (tlak do 1200 bar) včetně lokálního odstraňování degradovaných betonů zejména okolo ocelové výztuže (zde též otryskání jemným granulátem). Provedené odtrhové zkoušky prokázaly způsobilost podkladu k nanášení dalších vrstev.

Popis sanačních prací

Na otryskaném podkladu byla nejprve ošetřena armatura ochranným nátěrem proti korozi Zentrifix KMH. Poté byly přistoupeno k reprofilaci povrchu správkovými maltami řady Nafufill.

Vyspravení hrubých nerovností (v tloušťce 10  - 50 mm) bylo provedeno hrubozrnnou správkovou maltou Nafufill KM 250 po předchozím nanesení adhezního můstku Zentrifix KMH (na předem navlhčený podklad) způsobem čerstvý do čerstvého.

Vyspravení jemných nerovností (v tloušťce 2 - 10 mm) jemnozrnnou správkovou maltou Nafufill KM 110 bez adhezního můstku, pouze na dostatečně navlhčený podklad.

Celoplošná egalizace podkladu v tloušťce cca 2 - 3 mm pod ochranné nátěry a další ochranné systémy byla provedena jemnými správkovými maltami Nafufill KM 103, popř. Nafufill KM 110.

V poslední fázi byly aplikovány ochranné systémy kategorie OS-C a OS-DI, které byly zabezpečeny vodou dispergovanými hmotami Nafufill BS resp. EmceColor-flex v příslušných odstínech.

Stavební práce provedla firma Štefan Baláž v subdodávce pro generálního dodavatele stavby JHP spol. s r.o., investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Sanační práce proběhly v období duben až červen 2009.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz