Sanace vodojemu Smrčí

Předmětem sanace byly dvě akumulační komory na vodojemu Smrčí u Dolního Bukovska o celkové výměře cca 1530 m2. Vzhledem ke stavu akumulačních komor po jejich vypuštění bylo nutné nejprve povrch otryskat vysokotlakým vodním paprskem, částečně hlavně u stropu pak v kombinaci s pískem.

Následně byly veškeré plochy sanovány a chráněny systémem MC-RIM PW, o kterém se můžete dozvědět více v sekci „Nové technologie“. 

Popis sanačních prací

Veškerá volná výztuž (strop) byla ošetřena ochranným nátěrem proti korozi MC-RIM PW-CP. Následně byl strop a podpůrné sloupy reprofilovány správkovou maltou MC-RIM PW 20, která se aplikovala na čerstvě nanesený adhezní můstek MC-RIM PW-BC. Nakonec byl strop, sloupy a stěny opatřeny finálním ochranným systémem MC-RIM PW 10. Tato vrstva byla aplikována strojním způsobem pomocí šnekového čerpadla. Ochranný systém byl aplikován v předepsané tloušťce 8 mm.

Závěrečnou fází prací byla sanace podlahových ploch. Zde byl použit ochranný systém MC-RIM PW 30 v tloušťce 15 mm. Aplikace byla prováděna ručně, potřebná niveleta byla zabezpečena pomocí latí.

Veškeré sanační procesy probíhaly za pečlivě kontrolovaných mikroklimatických podmínek - byla průběžně měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu. Realizace probíhala od května do července 2010.

Stavební práce provedla firma František Petrách pro generálního dodavatele stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., investorem bylo Sdružení Měst a Obcí Bukovská Voda a projektantem Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz