Nafufill KM 250 splňuje požadavky protipožární ochrany dle RWS

Polymery modifikovaná správková malta Nafufill KM 250 prokázala již v minulosti svoji požární odolnost dle požadavků směrnice ZTV-ING a směrnice vydané úřadem spolkových drah v Německu. Nyní splňuje tento sanační systém dodatečně také požadavky úřadu Rijkswaterstaat (RWS, Nizozemí) na stavební hmoty používané pro stavební protipožární ochranu konstrukcí v oblasti tunelů. Při této v Evropě nejpřísnější zkoušce se pro tuto oblast použití vystaví stavební hmota v průběhu dvouhodinové požární zkoušky teplotám do 1350 °C.

Nafufill KM 250 neukázal po tomto požárním namáhání žádné poruchy přídržnosti k podkladu. Kompletní vrstva nanesené správkové malty zůstala zachována. Díky tomu je polymery modifikovaná správková malta Nafufill KM 250 prvním systémem PCC-náhrady betonu, který je možné použít pro požární zesílení konstrukcí v oblasti výstavby tunelů!

Nafufill KM 250 těsně po požární zkoušce

Foto ukazuje Nafufill KM 250 bezprostředně po provedené požární zkoušce

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz