Sanace bazénu pro lední medvědy v ZOO v Brně

Předmětem sanace byl železobetonový bazén na vodu umístěný ve výběhu ledních medvědů. Bylo velice náročné vyhovět požadavkům investora vzhledem k výběru správného materiálu použitého na povrch bazénu. Byla požadována mechanická odolnost spolu se zdravotní nezávadností (atest na styk s pitnou vodou) a zároveň odolnost proti výkalům.

Vzhledem k těmto vysokým požadavkům byl zvolen odzkoušený a velice kvalitní ochranný systém MC-RIM F. Jedná se o minerální systém s extrémně nízkou pórovitostí a nasákavostí. Tyto vlastnosti zabezpečují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům i mechanickému a chemickému zatížení. Systém vyhovuje zkouškám na trvalý kontakt s pitnou vodou.

Po otryskání a celkovém odkrytí plochy konstrukce byly zjištěny trhliny prostupující celým průřezem stěny bazénu. Tyto trhliny způsobovaly úniky vody. Vzhledem k tomuto zjištění se muselo před samotnou sanací přistoupit k těsnící injektáži těchto dělících trhlin. I zde investor požadoval zdravotní nezávadnost injektážních materiálů, proto byla použita dvousložková polyuretanová pryskyřice MC-Injekt 2300 plus, která také vyhovuje zkouškám na trvalý kontakt s pitnou vodu, tudíž je pro medvědy zdravotně nezávadná.

Popis sanačních prací

Nejprve se metodou tlakové injektáže přes vrtané injektážní pakry vytěsnily trhliny objevené po otryskání. Poté byl povrch okolo trhlin znovu očištěn od přebytečného polyuretanu.

Následně se provedla hrubá reprofilace pro celkové srovnání plochy konstrukce. Tato reprofilace byla provedena hrubou opravnou maltou Nafufill KM 250 do adhezního můstku Zentrifix KMH. Oba materiály mají rovněž atest na trvalý styk s pitnou vodou.

Po celkovém srovnání plochy se přistoupilo k aplikaci ochranného systému MC-RIM F v tloušťce 6 mm, vzhledem k menšímu rozsahu prací byla zvolena ruční aplikace hladítky s následným vyhlazením. Při větších plochách je možná aplikace metodou mokrého torkretu.

Sanace proběhla na jaře v roce 2009, doposud je plně funkční, bez viditelných poruch. V roce 2010 proběhne další sanace bazénku, tentokrát pro lachtany, což bude pro pracovníky prováděcí firmy určitě příjemnější práce, než když jim cca 8 metrů za zády řvali dva skoro tunoví lední obři.

Tyto sanační práce provedla v roce 2009 firma Santech CZ s.r.o.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz