Sanace betonu

      MC-Betosolid SX: Konstrukční lepení betonových stavebních dílů

 

      Zentrifix F 92: Originál mezi směsmi polymeru a cementu

 

      MC-Proof 600 Xtra: Extrémně mnohostranný 1K šlem pro izolace      

 

      Vysoce výkonné ochranné systémy pro tunely                                     

 

      Sanace trhlin v potěrech a betonu                                                          

 

      MC-CarbonFiber systém: Statické zesilování stavebních dílů                 

 

      MC-Color LE: vysoce výkonný interiérový nátěr                                   

 

      Mycoflex Resyst: Systém pro těsnění spár pro nejvyšší namáhání        

 

MC-RIM PROTECT      MC-RIM PROTECT: Opravy betonu ve styku s odpadní vodou          

 

Zentrifix F 92      Zentrifix F 92: Ochrana betonu                                                         

 

Odpadni vody     Ochrana a sanace stavebních objektů v oblasti odpadních vod    

 

      Nafufill GTS-HS rapid: Extrémně rychlá opravná malta               

 

      MC-Color Flair vision: Inovativní ochranný systém na plochy tunelů

 

      MC-RIM PW: Kompletní řeršení pro sanaci nádrží na pitnou vodu

 

      MC-Cleaner G - odstraňování graffiti                                                         

 

Soupis vybaveni OS    Plánovač vybavení pro strojní nástřik ochranných systémů

 

Sanace zemedelstvi      Ochrana pro betonové stavební objekty v zemědělství                      

 

Nafufill sanace      Nafufill: Náhrada betonu podle EN 1504                   

 

skladby MC-Color     MC-Color: Systémové skladby    

 

Prospekt MC-PowerPro HCR A4      MC-PowerPro HCR                  

 

Prospekt Nafufill LM A4      Nafufill LM                                 

                                              

Prospekt MOSTY      Mosty

 

Image energetika      Stavební konstrukce v oblasti elektráren

 

Nafufill KM 250      Nafufill KM 250: Správková malta odolná požáru pro staticky relevantní oblasti

 

Nafufill LM      Nafufill LM: Univerzální lehká malta

    

Brožura MC-RIM PW     MC-RIM PW: dlouhodobá ochrana v nádržích pitné vody

     

Reference odpadni voda      Reference v oblasti odpadních vod

 

Reference pitná voda      Reference v oblasti pitné vody               

 

Reference energetika      Reference v oblasti energetiky

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2023 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz