Pevnostní injektáž hlav pilířů mostu na silnici II/602, Luka nad Jihlavou

V roce 2010 proběhla celková rekonstrukce silničního mostu na silnici II/602 nedaleko obce Luka nad Jihlavou. Diagnostikou a následně probíhající sanací spodní stavby mostu byl zjištěn nevyhovující stav hlav dvou mostních pilířů. Beton byl v této části značně poškozen a vykazoval vnitřní dutiny a trhliny.

Jako vhodná metoda pro zpevnění betonu byla navržena plošná rastrová injektáž hlav pilířů duromerovou pevnostní dvousložkovou pryskyřicí MC-DUR 1264 FF. Jedná se o speciální druh pevnostní epoxidové pryskyřice snášející vlhkost. Vzhledem k tomu, že uvnitř pilířů bylo vlhko, bylo její použití nezbytné. Do betonové konstrukce byly vyvrtány injektážní otvory Ø 14 mm v rastru 15 x 15 cm do hloubky cca 80 cm. Následně byly osazeny vrtané hliníkové pakry MC-Injektionspacker a poté byly injektážní pakry postupně injektovány pryskyřicí MC-DUR 1264 FF. Pro injektáž byla použita injektážní pumpa MC-I 510.

Po provedené injektáži a vytvrdnutí injektážního materiálu byly injektážní pakry odstraněny a následně se provedla povrchová sanace konstrukce.

Injektážní sanační práce, jakož i celou rekonstrukci mostu provedla v roce 2010 firma MADOS MT s.r.o.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2022 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz