Vodní dílo Horka - sanace injekční chodby

V rámci komplexu sanačních opatření v injekční chodbě bylo jedním z prvořadých cílů zabezpečit zatěsnění průsaků. Železobetonová konstrukce klenbové chodby půdorysně sleduje hráz přehrady a výškově nejhlouběji klesá až o 49 m, přičemž její rozvinutá délka činí cca 270 m. Beton není dobré kvality, co se kompaktnosti a hutnosti týká, v řadě míst prosakuje voda. Jde především o průsaky v pracovních spárách a trhlinách. Místy se objevuje i tlaková voda.

Popis sanačních prací

 Kolem trhlin a pracovních spár byly šachovnicovým způsobem navrtány injektážní kanály sloužící k osazení injektážních pakrů. Byly použity MC-Injektionspacker, hliníkové pakry Ø 14 mm. Jako injektážní směs byly použity dvousložkové elastomerové pryskyřice na bázi polyuretanu - MC-Injekt 2300 plus a MC-Injekt 2033. Elastomerová pěna MC-Injekt 2033 je rychle reagující pryskyřice se schopností až 40x zvětšit svůj objem a používá se v případech, kdy je třeba rychle zastavit tlakovou vodu. Následně se provádí vlastní těsnící injektáž trvale pružnou pryskyřicí MC-Injekt 2300 plus. Vzhledem k tomu, že teplota v chodbě se celoročně pohybuje okolo 6°C, což je hraniční teplota pro reakci injektážních pryskyřic, bylo nezbytné pro zabezpečení optimální reakce injetážních pryskyřic nádoby se složkami vyhřívat a do pryskyřice MC-Injekt 2300 plus dávkovat katalyzátor reakce MC-KAT 23.

Injektážní práce provedla firma SANTECH CZ s.r.o. v subdodávce pro generálního dodavatele stavby AZ SANACE a.s., investorem bylo Povodí Ohře, s.p. Sanační práce proběhly v listopadu 2010.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz