Výstavba polyfunkčního domu v ulici Bassova v Praze – netěsnosti

May 10, 12:19 PM

Injektážní pryskyřice MC-Injekt 2700 spolehlivě zafungovala při zastavení průsaků do stavební jámy v ulici Bassova v Praze. Podrobnosti v samotném článku.

...celý článek


Oprava dilatační spáry v bazénu venkovní plovárny v Kutné Hoře

May 24, 08:21 AM

Úspěšná sanace netěsné dilatační spáry. Bylo realizováno komplexní technické řešení dle návrhu MC-Bauchemie.

...celý článek


Sanace rodinného domu v obci Kožuchov

Dec 21, 09:20 AM

V srpnu 2011 byl materiály MC-Bauchemie sanován rodinný dům v obci Kožuchov. Popis sanace je uveden v následujícím článku.

...celý článek


Sanace hradby kolem areálu ŠKODA na ulici Domažlická v Plzni

Sep 18, 11:30 AM

Hradla areálu ŠKODA v Plzni na ulici Domažlická byla v roce 2011 celkově rekonstruována. Jednalo se o první úsek v délce cca 80 bm. Při sanaci byla použita injektážní pryskyřice MC-Injekt GL-93. Více podrobností v samotném článku.

...celý článek


Liniová těsnící injektáž vily v ulici Pod Klaudiánkou v Praze

May 13, 03:53 PM

Injektážní pryskyřice MC-Injekt GL-93 byla použita pro sanaci proti vzlínající vlhkosti na objektu několika podlažní vily v Praze. Podrobnosti najdete v následujícím článku.

...celý článek


Vodní dílo Horka - sanace injekční chodby

Nov 30, 09:53 AM

V listopadu 2010 začala rozsáhlá sanace injekční chodby hráze vodní nádrže Horka u Chebu. Po otryskání betonového odkladu vysokotlakým vodním paprskem byly nejprve injektovány průsaky tlakové vody v konstrukci pomocí elastomerových pryskyřic MC-Injekt 2033 a MC-Injekt 2300 plus

...celý článek


Pevnostní injektáž hlav pilířů mostu na silnici II/602, Luka nad Jihlavou

Nov 24, 02:54 PM

V roce 2010 proběhla celková rekonstrukce silničního mostu na silnici II/602 nedaleko obce Luka nad Jihlavou. Součástí rekonstrukce byla také pevnostní injektáž hlav dvou motních pilířů duromerovou pryskyřicí MC-DUR 1264 FF.

...celý článek


Injektáž podzemního parkoviště v Brně, ulice Hybešova

Sep 25, 01:45 PM

Při výstavbě podzemních garáží bytového kompexu v ulici Hybešova v brně se objevily tlokové průsaky podzemní vody. Tyto poruchy byly úspěšně sanovány injektážními systémy MC-Injekt 2700 a MC-Injekt GL-93.

...celý článek


Přestavba a celková rekonstrukce hospodářských budov – Golf club Alfrédov

May 15, 12:37 PM

V roce 2008 jsme sanovali obvodové zdi hospodářských budov v Golf clubu Alfrédov. Byla provedena liniová injektážní clona hydrostrukturní pryskyřicí MC-Injekt GL-93.

...celý článek


Rekonstrukce pobřežních zdí Botiče pod mostem U Seřadiště v Praze

May 15, 08:49 AM

V roce 2008 proběhla rekonstrukce pobřežních zdín potoka Botič pod mostem U Seřadiště v Praze. Součástí rekonstrukce byla také plošná těsnící a zpevňující injektáž pobřežních zdí duromerovou pryskyřicí MC-Injekt 2700 L.

...celý článek


Zpět na výpis staveb

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2021 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz