Sanace budovy ústavu myslivosti v Jílovišti u Prahy

2017-08-11

Při sanaci správní budovy byly použity materiály MC. Byla provedena injektáž a nová stěrková izolace. MC-Bauchemie navrhla kompletní způsob sanace.

...celý článek


Oprava podlah podzemních garáží v bytovém domě v Litoměřické ulici v Praze

2017-01-09

Při rekonstrukci podlah podzemních garáží byly použity systémy produktů MC-Bauchemie. Detaily najdete v samotném článku včetně doprovodné fotodokumentace.

...celý článek


Oprava CHV č. 5 v elektrárně v Tisové

2017-25-09

Trvalou ochranu opravovaných betonových ploch zajistí ochranný systém MC-Color Flex pure. Fotky z realizace a popis provádění najdete v samotném článku.

...celý článek


Metropole Zličín – oprava opěrných a protihlukových stěn

2017-27-07

V roce 2017 proběhla úspěšně sanace opěrných a protihlukových stěn u nákupního centra Metropole v Praze na Zličíně. Přečtěte se více v samotném článku.

...celý článek


Vstupní schodiště bytového domu

2016-30-08

Vstupní schodiště bylo zdegradované a vyžadovalo sanaci. Finální ochranu zajistil nátěrový systém MC-Floor TopSpeed.

...celý článek


Ochrana komínů v elektrárně ČEZ v Počeradech

2011-12-12

Pro elektrárnu ČEZ v Počeradech stavěla firma BETOCHEM STAV, s.r.o. dva nové komíny. Více podrobností v článku.

...celý článek


Sanace sloupů chladící věže v areálu firmy Chemosvit

2011-20-12

Sanace železobetonových sloupů chladící věže byla provedena osvědčeným systémem Nafufill s následnou sekundární ochranou speciálním systémem pro oblast chladících věží. Více detailů a fotek v samotném článku.

...celý článek


Sanace patek trubních mostů v areálu firmy DIAMO

2011-16-12

Sanace patek byla provedena osvědčenými správkovými maltami Nafufill. Více informací a fotek v článku.

...celý článek


Transformovna Bezděčín – rekonstrukce

2011-16-12

V roce 2011 jsme nanázali na úspěšnou spolupráci se společností ČEPS a.s. a pokračovali v sanaci objektů na rozvodnách v ČR, např. transformovně v Bezděčině. Průběh sanace je popsán spolu s fotodokumentací v následujícím článku.

...celý článek


Transformovna Chotějovice – záchytné jímky

2011-17-12

V rámci výstavby nové transformovny společnosti ČEPS, a.s. v Chotějovicích bylo nutné vyřešit ochranu záchytných jímek pod transformátory vůči možnému úniku olejů a kontaminaci zeminy. Jímky byly chráněny systémem Zentrifix F 92, který je pro tento účel navržen a schválen. Více informací v samotném článku.

...celý článek


Zpět na výpis staveb

« Starší

AKTUÁLNĚ:

MC-Waterstop


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz