Sanace bezpečnostního přelivu přečerpávací elektrárny Štěchovice II. – Akumulační nádrž Homole

Apr 18, 02:30 PM

V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce šikmých ploch přelivu, koruny přelivu a mostní konstrukce koruny hráze na akumulační nádrži Homole, která je součástí přečerpávací elektrárny Štěchovice II. Při rekonstrukci byly použávány naše správkové hmoty Nafufill a další materiály. Více informací naleznete v samotném článku.

...celý článek


Vodní nádrž Bílovec - Oprava sdruženého objektu – II. etapa

Aug 21, 02:56 PM

Na úspěšnou sanaci vnitřních stěn objektu z roku 2015 jsme v roce 2018 navázali sanací vnějších ploch, které jsou jinak nepřístupné. Výsledek posuďte sami v samotném článku o realizaci.

...celý článek


Sanace koruny hráze na přehradě v Brně

Aug 22, 09:11 AM

Koruna hráze Brněnské přehrady má nový klobouk. Přečtěte si o sanaci a prohlédněte si fotky.

...celý článek


Rekonstrukce usazovací nádrže v areálu MONDI ve Štětí

Jan 24, 02:40 PM

Při rekonstrukci usazovací nádrže byl použit léty prověřený ochranný systém MC-DUR 1900 TX. Více v samotném článku.

...celý článek


Oprava přívodního kanálu na ČOV v Brně – 2. etapa

Jan 18, 11:55 AM

V roce 2017 pokračovala sanace hlavního přivaděče na ČOV v Brně Modřicích druhou etapou, tentokrát bez demontáže zastropení. Detaily a fotky najdete v článku. V této části referencí najdete i samostatný článek o první etapě rekonstrukce.

...celý článek


Zatěsnění objektové dilatační spáry na jezu Lhotka

Jan 11, 03:57 PM

Objektová dilatační spára na jezu Lhotka byla dlouhodobě netěsná. Navrhli jsme speciální způsob zatěsnění pomocí injektáže. Více detailů v samotném článku.

...celý článek


Sanace betonu na bezpečnostním přepadu Těrlické přehrady

Jan 4, 11:28 AM

Bezpečnostní přepad Těrlické přehrady vykazoval již krátce pro rekonstrukci smršťovací trhliny. Námi navržený technický návrh sanace se osvědčil na zkušebních plochách a byl investorem vybrán pro realizaci na nejvíce postižených celcích. Detaily a fotky v samotném článku.

...celý článek


Nádrže na surovou vodu v elektrárně Počerady

May 23, 09:48 AM

V květnu 2017 byla dokončena sanace nádrží na surovou vodu v elektrárně v Počeradech. Jako finální ochranný systém byl zvolen minerální systém MC-RIM PROTECT. Více v samotném článku.

...celý článek


Rekonstrukce hráze vodního díla Kružberk

Jan 20, 08:59 AM

V roce 2016 byl rekonstuován návodní líc hráze na vodní nádrži Kružberk. Při rekonstrukci našly uplatnění také ochranné systémy MC-Bauchemie. Více informací a fotky najdete v samotném článku.

...celý článek


Zatěsnění hrázových bloků a ochrana betonu na Žermanické přehradě

Jan 20, 09:14 AM

Pravidelně spolupracujeme s Povodím Odry na opravách vodních děl na severní Moravě. Naše materiály našly uplatnění také při opravách na Žermanické přehradě. Přečtěte si podrobnosti v samotném článku.

...celý článek


Zpět na výpis staveb

« Starší

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2021 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz