Vodní nádrž Bílovec - Oprava sdruženého objektu – II. etapa

2018-21-08

Na úspěšnou sanaci vnitřních stěn objektu z roku 2015 jsme v roce 2018 navázali sanací vnějších ploch, které jsou jinak nepřístupné. Výsledek posuďte sami v samotném článku o realizaci.

...celý článek


Sanace koruny hráze na přehradě v Brně

2018-22-08

Koruna hráze Brněnské přehrady má nový klobouk. Přečtěte si o sanaci a prohlédněte si fotky.

...celý článek


Rekonstrukce usazovací nádrže v areálu MONDI ve Štětí

2018-24-01

Při rekonstrukci usazovací nádrže byl použit léty prověřený ochranný systém MC-DUR 1900 TX. Více v samotném článku.

...celý článek


Oprava přívodního kanálu na ČOV v Brně – 2. etapa

2018-18-01

V roce 2017 pokračovala sanace hlavního přivaděče na ČOV v Brně Modřicích druhou etapou, tentokrát bez demontáže zastropení. Detaily a fotky najdete v článku. V této části referencí najdete i samostatný článek o první etapě rekonstrukce.

...celý článek


Zatěsnění objektové dilatační spáry na jezu Lhotka

2018-11-01

Objektová dilatační spára na jezu Lhotka byla dlouhodobě netěsná. Navrhli jsme speciální způsob zatěsnění pomocí injektáže. Více detailů v samotném článku.

...celý článek


Sanace betonu na bezpečnostním přepadu Těrlické přehrady

2018-04-01

Bezpečnostní přepad Těrlické přehrady vykazoval již krátce pro rekonstrukci smršťovací trhliny. Námi navržený technický návrh sanace se osvědčil na zkušebních plochách a byl investorem vybrán pro realizaci na nejvíce postižených celcích. Detaily a fotky v samotném článku.

...celý článek


Nádrže na surovou vodu v elektrárně Počerady

2017-23-05

V květnu 2017 byla dokončena sanace nádrží na surovou vodu v elektrárně v Počeradech. Jako finální ochranný systém byl zvolen minerální systém MC-RIM PROTECT. Více v samotném článku.

...celý článek


Rekonstrukce hráze vodního díla Kružberk

2017-20-01

V roce 2016 byl rekonstuován návodní líc hráze na vodní nádrži Kružberk. Při rekonstrukci našly uplatnění také ochranné systémy MC-Bauchemie. Více informací a fotky najdete v samotném článku.

...celý článek


Zatěsnění hrázových bloků a ochrana betonu na Žermanické přehradě

2017-20-01

Pravidelně spolupracujeme s Povodím Odry na opravách vodních děl na severní Moravě. Naše materiály našly uplatnění také při opravách na Žermanické přehradě. Přečtěte si podrobnosti v samotném článku.

...celý článek


Přivaděč Morávka - Lučina - oprava jezu

2017-08-08

V roce 2015 byl jeden z vysokých jezů na tomto přivaděči úspěšně opraven i za použití produktů MC-Bauchemie, které zde spolehlivě zafungovaly. Přečtěte si detaily o opravě a prohlídněte si fotodokumentaci.

...celý článek


Zpět na výpis staveb

« Starší

AKTUÁLNĚ:

Etický kodex

MC-Bauchemie dodržuje etický kodex. Jeho plné znění najdete v sekci Kvalita a životní prostředí!


Copyright © 2010 - 2017 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz