MC-Bauchemie a zajištění kvality

MC-Bauchemie s.r.o. je dceřinnou společností mateřské firmy MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG se sídlem v Bottropu v Německu. Firma MC-Bauchemie je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001. Oba tyto certifikáty si zde můžete stáhnout.

MC-Bauchemie patří mezi vedoucí firmy v oboru stavební chemie a své produkty a systémy neustále vyvíjí a zdokonaluje tak, aby odpovídaly svými parametry stále náročnějším požadavkům a platným směrnicím a normám. Naše produkty jsou vyráběny dle požadavků platným evropských norem EN, což je deklarováno značkou CE. Jednotlivé dokumenty CE a evropské prohlášení o shodě s těmito normami jsou ke stažení v sekci „Produkty" přímo u jednotlivých výrobků. Všechny další produkty, na které zatím neexistují platné evropské normy EN, jsou certifikovány u nás v České republice a pravidelně kontrolovány dohledy nad certifikací. Také tyto dokumenty naleznete v sekci „Produkty" přímo u jednotlivých výrobků.

Velice důležitou směrnicí v oboru stavební chemie je evropská směrnice REACh (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals; Registrace, Hodnocení, Schvalování chemických látek). Tato směrnice je platná a závazná pro všechny, kteří přicházejí s chemickými látkami do styku, od výrobce, dovozce, prodejce, zpracovatele, projektanty a investory až po konečné zákazníky a uživatele. My dodavatelé produktů stavební chemie jsme povinni vypracovat expoziční scénáře, které nám jednotlivé výrobky klasifikují pro danou oblast použití. Tyto expoziční scénáře uvádíme v jednotlivým technických listech našich produktů. Tato směrnice byla vydána v roce 2007 s tím, že do roku 2018 musí být vypracovány expoziční scénáře na všechny produkty stavební chemie. Myslíte si, že je dost času? Pro umělé pryskyřice (stěrky na podlahy, injektážní hmoty apod.) je závazný termín počátek roku 2011! MC-Bauchemie má pro všechny své produkty již expoziční scénáře vypracovány. Pokud se chcete o směrnici REACh dozvědět více, stáhněte si v této sekci prospekt zabývající se touto tématikou.
 

ISO 14001 DQS      Certifikát ISO 9001 anglicky

 

ISO 9001 DQS      Certifikát ISO 9001 německy

 

ISO 14001 DQS      Certifikát ISO 14001 anglicky

 

ISO 14001 DQS nemecky      Certifikát ISO 14001 německy

 

Prospekt REACh      Prospekt REACh

 

      Etický kodex MC-Bauchemie originál

 

MC compliance      Etický kodex MC-Bauchemie překlad

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz