Rekonstrukce hráze vodního díla Kružberk

V rámci rekonstrukce návodního líce betonové hráze vodního díla Kružberk byl použit ochranný systém Emcephob NanoPerm P. Vodní dílo slouží jako zásobárna pitné vody, a proto bylo nutné zajistit, aby veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou splňovaly požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví pro výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Ochranný systém Emcephob NanoPerm P byl použit jako sjednocující nátěr sanovaných a původních ploch návodního líce hráze, neboť výše uvedené podmínky splňuje. Ke konci roku 2016 bylo naaplikováno zhruba 90 % plánované plochy.

V roce 2015 uvedla firma MC-Bauchemie na trh zcela novou inovovanou řadu ochranných nátěrových systémů a zároveň postupně ukončila výrobu starých nátěrových variant včetně nátěru Emcephob NanoPerm P. Ekvivalentem toho osvědčeného produktu je nyní MC-Color Flair Vision. V současné době probíhají zkoušky pro ověření vhodnosti toho nového nátěru pro aplikace na plochy ve styku s pitnou vodou.

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz