Zatěsnění objektové dilatační spáry na jezu Lhotka

Jez Lhotka je tvořen dvěma jezovými poli o šířce 20 jednoho pole.  Stávajícím účelem objektu pohyblivého jezu je zajištění odběru vody pro průmysl a zajištění minimálního průtoku pod jezem, kvalitativní zlepšení odtokových poměrů a využití energetického potenciálu jezu ve vodní elektrárně. Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna v oblasti ovlivněné dřívější důlní činnosti, bylo počítáno již při výstavbě s poměrně velkými pohyby v rámci nestejnoměrného sedání stavby. Proto byla také zhotovena poměrně široká dilatační spára šířka 15 cm. Tato dilatační spára dlouhodobě masivně prosakovala. Vzhledem ke konstrukci jezu Lhotka bylo nemožné vrtat otvory pro injektážní pakry, tak jak to bývá nejčastěji, po stranách dilatačního spoje. Jednak konstrukce je poměrně masivní a jednak byl spoj již dříve vyplněn injektážními směsi, nejspíše na bázi polyuretanu, který by mohli bránit řádnému vyplnění dilatace. Proto byla zvolena metoda vrtání jádrového vývrtu svisle dolů celou výškou dilatačního spoje. Vzhledem k tomu, že již viditelná část spoje byla ve svislém směru poměrně nerovná, hrozilo, že by jádrový vrták mohl vyjet ven ze spoje. Proto byly navrženy tři navzájem propojené vrty o průměru 156 mm, což mělo zaručit, že bude spára protnuta po celé výšce spoje. Vzhledem k obavám z průtoku vody i pod patou základu jezu, bylo navrženo vrtat až do podloží pod základy. Celková délka vrtu tak byla stanovena na 13 m. Jako injektážní materiál byl zvolen MC-Injekt GL-95 TX. Jedná se o nízkoviskózní, polymery zesílenou hydrostrukturní pryskyřici na akrylátové bázi s krátkou, nastavitelnou reakční dobou. Ve zreagovaném stavu vykazuje měkce elastickou konzistenci a nabobtnání při kontaktu s vodou. Materiál má velmi nízkou viskozitu (cca 40 mPa·s), takže dobře proniká do injektovaných prostor i při relativně nízkém injektážním tlaku, čímž přispívá k bezpečnosti injektáže v souvislosti s možností poškození konstrukce. Aby nebyl injektážní materiál vyplaven z konstrukce proudící vodou, je zapotřebí aby materiál přešel ve velmi krátké době z tekuté formy do formy ve zreagovaném stavu. MC-Injekt GL-95 TX umožňuje jednak nastavení krátké rekční doby (14s při 20 °C) a jednak skokový přechod z tekuté do tuhé formy po uplynutí nastavené reakční doby. Ve zreagovaném stavu vykazuje výbornou přídržnost k betonu a zároveň měkce elastickou konzistence a nabobtnání při kontaktu s vodou.

Zároveň byl také sanován betonový povrch středového pilíře. Po otryskání vysokotlakým vodním paprskem (2500 bar) byla plocha reprofilován hrubou správkovou maltou Nafufill KM 250 HS, následně egalizován jemnou stěrkou Nafufill KM 103. Za okrajových klimatických podmínek (teplota vzduchu i podkladu 2 °C) byl válečkováním nanesen finální ochranný nátěr MC-DUR 2496 CTP.

Lhotka 01 Lhotka 02 Lhotka 03 Lhotka 04 Lhotka 05 Lhotka 06 Lhotka 06a Lhotka 07 Lhotka 08 Lhotka 09
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz