O společnosti

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG je jedním z vůdčích mezinárodních výrobců stavební chemie a technologií.  Skupina má sídlo v Bottropu a se svými 2 500 zaměstnanci je aktivní ve 40 zemích a již více než 50 let poskytuje řešení pro zušlechťování betonu a pro ochranu a údržbu staveb.

Projektanti, architekti, stavebníci, úřady a zpracovatelé se mohou spolehnout na naše technicky vysoce kvalitní systémy pro ochranu a údržbu inženýrských a průmyslových staveb, jakož i na náš jedinečný servis.

MC-Bauchemie s.r.o. byla založena 21.3. 1995 v Plzni, kde jsme až do roku 2007 měli své sídlo, sklad a kanceláře. V roce 2006 jsme začali se stavbou vlastního areálu v Žebráku, kam jsme se 1.4. 2007 přestěhovali. Nejprve byla postavena hala pro sklad a kanceláře a v roce 2009 další hala pro výrobu přísad do betonu.

Sídlo firmy v Žebráku

MC-Bauchemie s.r.o. má v ČR dvě samostatné odborné divize, divizi MC FOR CONCRETE INDUSTRY a divizi MC FOR INFRASTRUCTURE, INDUSTRY & BUILDINGS. Naše divize MC FOR INFRASTRUCTURE, INDUSTRY & BUILDINGS nabízí produkty a systémy pro:

 • správkové a ochranné systémy betonu
 • stěrky pro průmyslové podlahy na bázi pryskyřic
 • sanační systémy pro oblast pitné, užitkové a odpadní vody
 • pevnostní a těsnící injektáže trhlin, dutin a zemin
 • sanace zdiva a kamene
 • hydroizolace staveb
 • těsnění spár pomocí tmelů a těsnících pásů
 • ochrana proti graffiti
 • systémy pro sanace a ochranu kanalizačních stok a šachet
 • dilatační uzávěry mostů a izolace mostovek

Pokud potřebujete informace v němčině nebo angličtině, navštivte internetové stránky mateřské společnosti:

www.mc-bauchemie.de                                           www.mc-bauchemie.com

 

MC-Bauchemie je členem:

 1. WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky: www.wta.cz
 2. CzSTT - Česká společnost pro bezvýkopové technologie: www.czstt.cz
 3. SOVAK ČR - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky: www.sovak.cz

 

MC-Bauchemie je partnerem:

památky

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz