Sanace betonu na bezpečnostním přepadu Těrlické přehrady

Těrlická přehrada je údolní nádrž vybudovaná v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K jejím dalším účelům patří ochrana před povodněmi, zlepšování průtoků ve Stonávce a v současné době především rekreace.

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce bezpečnostního přepadu. Nové betonové stěny a přibetonávky vykazovaly již krátce po odbědnění v ploše časté smršťovací trhliny. Povrch byl sanován nanesení cementového šlemu s krystalizačními účinky. Tato sanační metoda, však nebyla úspěšná. V roce 2017 jsme byli přizváni k návrhu řešení sanace nejvíce trhlinami postižených celků. Na základě provedených zkušebních ploch byla investorem vybrána tato varianta materiálové skladby:

1. Povrch byl nejprve otryskán vysokotlakým vodním paprskem, který odstranil krystalizační cementový šlem a otevřel strukturu betonu.

2. Plocha byla následně přestrkována velmi jemnou hybridní stěrkou Nafufill SF, která měla za cíl vyplnit póry, trhliny a egalizovat povrch.

3. Jako finální ochranná vrstva byl zvolen nátěr s vysokou schopností přemosťování trhlin MC-Color Flex vision.

Terlicko 01 Terlicko 02 Terlicko 03 Terlicko 04 Terlicko 05 Terlicko 06 Terlicko 07 Terlicko 08 Terlicko 09 Terlicko 10 Terlicko 11 Terlicko 12
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz