Oprava přívodního kanálu na ČOV v Brně – 2. etapa

V roce 2017 pokračovala sanace hlavního přívodního kanálu na brněnskou čističku odpadních vod v Modřicích. V první etapě v roce 2016, kdy bylo možné odstavit přivaděč pouze na poměrně krátkou dobu, byla sanace prováděna za provozu a  jednoduchost a rychlost provádění byla zcela zásadní. Proto byly také použity malty s kratší dobou možnosti zatížení odpadní vodou. Používány byly správkové a ochranné malty ombran MHP 15ombran MHP rapid, které mohu být zatíženy odpadní vodou již po 1,5 hodině resp. 45 minutách u malty ombran MHP rapid. V roce 2017 byl přivaděč odstaven a při pokračování projektu bez demontáže stropu pak byla použita i varianta malty vhodná pro strojní nástřik ombran MHP-SP.

Modrice 01 Modrice 02 Modrice 03 Modrice 04 Modrice 05 Modrice 06 Modrice 07
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz