Rekonstrukce fasády klasicistního kostela v Kunčicích nad Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem jsou malebná obec v podhůří Beskydských, tzv. předních hor, v oblasti mezi horami Ondřejník a Velkou a Malou Stolovou. Obec se pyšní dlouhou a rozmanitou historii, která se datuje minimálně od 14. století. Místní římskokatolický kostel svaté Maří Magdalény je farní chrám zasvěcený svaté Maří Magdaléně. Jedná se o mohutnou jednolodní stavbu, zakončenou půlkruhovým presbyteriem, jenž má v průčelí vestavěnou mohutnou hranolovou věž. Fasáda je klasicistně strohá, ostře kontrastující s bohatě vyzdobeným vnitřkem.

Před zahájením prací byla stávající fasáda ve velice špatném stavu. Bylo tedy rozhodnuto, že se provede celková obnova pláště s tím, že vrchní partie omítkového materiálu budou zachovány. K tomuto rozhodnutí přispěl i detailní stavebně technický průzkum našeho technologa Mgr. Lukáše Pečenky, DiS. V rámci průzkumu bylo zřetelně prokázáno že spodní partie stavby do výšky cca 1,7 m nad terén je velice zasolena dusičnany, a tím pádem je zde i velmi vysoká vlhkost ve zdivu. Proto byla zvolena technologie pro odclonění srážkové povrchové vody v kombinaci s vhodnou hydrofilní maltou pro oblast soklů zasažených velmi vysokou vlhkostí a sanilitou.

Po odstranění omítkovin došlo k celkovému zpevnění zdiva pomocí organokřemičitého zpevňovače MC-Estrifan SI, který byl naředěn v poměru 1:10 s vodou. Následně byl aplikován hydrofilní omítkový systém Exzellent STP historic na bázi hydraulického vápna a pucolánu. Tento systém je cíleně koncipován právě do oblastí vysokých vlhkostí v kombinaci se solemi, kde je jeho prognostikovaná životnost cca 40 let.

Stavbu realizovala stavební firma SPO spol. s r.o. ze Studénky. Tato firma má velice dobré zkušenosti nejen s takovými typy objektů a problematikou vlhkosti, ale i se samotným hydrofilním systémem Exzellent STP historic.

Kunčice01 Kunčice02 Kunčice03 Kunčice04 Kunčice05 Kunčice06
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz