Sanace bezpečnostního přelivu přečerpávací elektrárny Štěchovice II. – Akumulační nádrž Homole

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II. se spádem až 220 m a umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m3 byla uvedena do provozu v roce 1947. V roce 2018 bylo přikročeno k sanaci šikmých ploch přelivu, koruny přelivu a mostní konstrukce koruny hráze.

Na základě provedených diagnostických prací bylo zjištěno, že betony dosahují pevnostní třídy C25/30, avšak současně bylo zjištěno, že beton není mrazuvzdorný a ve všech oblastech, kde dochází k dlouhodobému zatékání se rozpadá. Na základě výše uvedeného byla vybrána jedna z možných variant opravy, a to kombinace hlubších lokálních oprav s celoplošnou mechanicky kotvenou opravnou vrstvou.

Jedním z vodítek návrhu byla od roku 2012 bezchybně fungující referenční stavba přečerpávací elektrárny Wendefurth v Německu. Po předchozím pětiletém testování byla na této stavbě použita PCC-náhrady betonu zesílený vlákny s vysokou odolností vůči sulfátům Nafufill KM 250 HS. Tato malta byla metodou strojního nástřiku za mokra nanesena v tloušťkách 25 – 40 mm v celkovém objemu 300 tun na ploše cca 5000 m2. Toto řešení zde perfektně funguje bez známek degradace.

Stejné materiálové řešení bylo tedy vybráno pro opravu šikmých ploch bezpečnostního přelivu vodní nádrže Homole. Práce byly započaty v červnu roku 2018 a to odbouráváním nesoudržných vrstev betonu mechanickými kladivy. Následně byla celá plocha otryskána vysokotlakým vodním paprskem s tlakem 1000 – 2500 bar. Po nakotvení ocelových kari sítí byla metodou mokrého torkretu nanesena správková malta Nafufill KM 250 HS. Celková tloušťka nanesených vrstev min. 60 mm zajistila dostatečné krytí nakotvené výztuže. Povrch čerstvě nanesených malt byl po provedení strojního nástřiku srovnán latí a po zavadnutí malty zahlazen hladítky. Možnost následných úprav povrchu byla také jedním z rozhodujících faktoru volby metody mokrého nástřiku. Hladký povrch jednak umožňuje rychlý odtok srážkových vod a jednak brání usazování nečistot a následného růstu řas a mechů.

Práce probíhali za letního, velmi teplého počasí, proto byly jednotlivé technologické kroky voleny právě s přihlédnutím na tyto klimatické okolnosti. Velký důraz pak byl kladen na řádné ošetřování zrajících vrstev pomocí vlhčených geotextilií v kombinací stínění pomocí PVC plachet.

Sanační práce probíhaly také na mostovce v koruně hráze, kde byly hrubé správkové malty doplněny také celoplošnou jemnou stěrkou.

V oblastech s lokálními průsaky byly před nanesením správkových malt provedeny těsnící injektáže nízkoviskózní pryskyřicí na polyuretanové bázi vykazující vysokou flexibilitu ve zreagovaném stavu. Veškeré sanované plochy byly na závěr opatřeny hydrofobizačním nátěrem Nisiwa SN, nevytvářející povrchový film a snižující nasákavost povrchových vrstev a prodlužující tak trvanlivost konstrukce. Celkem bylo spotřebováno 120 tun správkových malt a byla zasanována plocha 1500 m2. Sanační práce provedla námi zaškolená certifikovaná realizační firma ČIPOS Ostrava a.s.

 

Homole01 Homole02 Homole03 Homole04 Homole05 Homole06 Homole07 Homole08 Homole09 Homole10 Homole11
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz