Antigraffiti ochrana protihlukových stěn na rychlostní komunikaci R1 v úseku Beladice - Tekovské Nemce na Slovensku

Svým rozsahem se jedná o zatím největší PPP projekt ve střední Evropě. Tedy projekt, který je dlouhodobě svěřen státem do správy soukromého investora. Stavbu protihlukových stěn zde zajišťovala EUROVIA CZ, a.s. a aplikaci ochranného systému firma Libor Ryba. Generálním dodavatelem stavby byla GRANVIA Construction, s.r.o.

Předmětem antigraffiti ochrany byly odrazivé protihlukové panely s profilovaným povrchem na lícní straně (směrem od komunikace). Pro ochranu panelů jsme navrhli barevný ochranný systém Emcephob NanoPerm P s permanentním ochranným účinkem vůči graffiti. Vzhledem k tomu, že technologické postupy MC-Bauchemie pro aplikaci tohoto systému předpokládají maximálně hladký podklad, nebylo možné se bez ověřovacích zkoušek pustit do tak náročné zakázky. Proto byly v dostatečném předstihu ve výrobním závodě EUROVIA CZ, Řevnice provedeny referenční vzorky, které měly prokázat kvalitu čistitelnosti chráněné plochy od naneseného graffiti. Výsledky byly velmi přesvědčivé.

Popis prací

Před vlastní aplikací antigraffiti bylo nezbytné omýt panely tlakovou vodou. Následně, po zaschnutí podkladu, byla airless pumpou nanesena první vrstva (systém se aplikuje bez penetrace). Při této činnosti bylo potřeba zejména dbát na to, aby se tahy nepřekrývaly a aby byla všude nanesena rovnoměrná vrstva. Druhý den byla stejným způsobem nanesena druhá vrstva, přičemž tahy trysky směřovaly křížně přes první vrstvu. S dalším denním odstupem byla analogickým způsobem nastříkána třetí vrstva (v případě hladkých podkladů se nanáší jen vrstvy 2).

Práce byly realizovány v srpnu 2011 firmou Libor Ryba.

Beladice 01 Beladice 02 Beladice 03 Beladice 04 Beladice 05
---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz