Ochrana ploch hasičské nádrže na rezidenci Korunní v Praze

V současné době probíhá v Praze v ulici Korunní výstavba nového polyfunkčního komplexu. Investorem stavby je 1 094,0 mil. Kč.

Součástí projektu jsou i několikapatrové podzemní garáže, kde je umístěna také hasičská nádrž pro případ požáru. Pro ochranu stěn a dna jsme navrhli nový minerální flexibilní ochranný systém MC-APC, představený v sekci "Nové technologie".

Hasičská nádrž byla nejprve otryskána a následně byly povrchy stěn nad uvažovanou hladinu vody vystěrkovány a uzavřeny správkovými maltami Nafufill. Všechny vnitřní hrany byly opatřeny náběhovými fabióny a vnější hrany byly zkoseny. Poté byla aplikována základní vrstva MC-APC BaseCoat a nakonec dvě vrstvy ochranného systému MC-APC TopCoat, nejpve na stěny nádrže a nakonec na dno nádrže. Tyto práce prováděla námi zaškolená a certifikovaná firma FASI - fasády, střechy, izolace s.r.o.

 

---

Zpět výpis článků

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz