Detail produktu

Nafufill KM 250

Popis:
Systém SPCC/PCC-náhrady betonu, odolný požáru, zesílený vlákny pro opravy betonových konstrukcí v staticky i nestaticky relevantních oblastech

Vlastnosti:
jednosložkový; zpracovatelný ručně a strojně; staticky započitatelný; vysoká odolnost účinkům karbonatace; odolný posypovým solím a těsný vůči chloridům; nehořlavý dle ČSN EN 13501 – stavební hmota třídy A1; odolný požáru dle teplotních křivek směrnice ZTV-ING, část 5, odstavec 1+2, směrnice EBA a dle TNO-Report 1998-CVB-R 1161 úřadu Rijkswaterstaat (křivka RWS); odolný požáru dle standardní teplotní křivky (ETK) normy ISO 834, třída požární odolnosti F90/F120; malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3; testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro dlouhodobý styk s pitnou vodou

Použití:
náhrada betonu dle ZTV-ING, kapitola 3 Masivní konstrukce pro oblast použití PCC II – dynamicky a staticky namáhané plochy – použití lokálně i celoplošně; SPCC/PCC-náhrada betonu dle ZTV-W LB 219 pro opravy vodohospodářských staveb, použití lokálně i celoplošně, použitelný pro expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4; XW 1-2; XD 1-3, XS 1-3, XM 1 a XA 1-2; SPCC/PCC-náhrada betonu třídy M2 a M3 dle sanační směrnice DafStb pro statické zajištění betonových nosných konstrukcí; opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696 pro sanační princip „Katodická ochrana oceli v betonu“ (i u horizontálních ploch); certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 část 3 pro principy 3,4 a 7 jakož i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2

Balení:
25 kg pytel

Soubory produktu:

Technický list
Nafufill KM 250.pdf

Bezpečnostní list
BL-Nafufill KM 250.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Hrube malty.pdf

Pitná voda
Nafufill KM 250-protokol.pdf

Zkušební protokoly
Vodotesnost-KM250.pdf
CHRL-Nafufill KM 250.pdf

Prohlášení o vlastnostech
PoV Nafufill KM 250 (P).pdf
PoV Nafufill KM 250.pdf

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz