Detail produktu

MC-ochranný nátěr 702

Popis:
Ochranný nátěr pro ošetření čerstvého betonu připravený k okamžitému použití

Vlastnosti:
nátěr na bázi směsného pomylerizátu; obsahuje rozpouštědla, transparentní (průsvitný) a barevně pigmentovaný; ochrana proti rychlé ztrátě vody; mnohostranná chemická odolnost; velmi dobrá přilnavost i na mírně vlhké podklady; otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace; zpracovatelný válečkováním, natíráním nebo airless-stříkáním; pod nezávislou kontrolou univerzity v Dortmundu, oddělení stavební fyziky; certifikován dle ČSN EN 1504-2

Použití:
ošetření čerstvého betonu s dlouhodobým ochranným účinkem nepochozích a nepojížděných betonových ploch ve venkovním prostředí u novostaveb a stávajících staveb, zejména pro objekty prováděné pomocí posuvného nebo taženého bednění (např. betonové komíny, telekomunikační věže, betonová sila); ochrana betonových objektů proti agresivním atmosférickým vlivům, především proti účinkům CO2 (karbonatace); standardní systém: 2 x MC-ochranný nátěr 702; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování; princip č. 1,2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2 (ČSN EN 1504-9)

Balení:
30 kg kanystr

Soubory produktu:

Technický list
MC-702.pdf

Bezpečnostní list
BL-MC-702.pdf

Všeobecné pokyny
VPZ Ochranne systemy.pdf

AKTUÁLNĚ:

Aktualizace ke koronaviru: Schopnost dodávek zajištěna

Naše firma respektuje všechna současná zákonná nařízení vlády a také doporučení zdravotnických úřadů a učinila vedle rozsáhlých hygienických pokynů a pokynů pro chování další podniková opatření. Naše schopnost dodávek není omezena. Více v článku v sekci Nové technologie.


Copyright © 2010 - 2021 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz