Detail produktu

MC-Injekt GL-95 TX

Popis:
Injektážní pryskyřice pro měkce elastické utěsnění

Vlastnosti:
nízkoviskózní, polymery zesílená hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi s krátkou, nastavitelnou reakční dobou; měkce elastická konzistence ve zreagovaném stavu a nabobtnání při kontaktu s vodou; vodotěsný; odolný vůči rozmrazovacím cyklům; dobrá přídržnost na suchém a vlhkém substrátu; dobrá přídržnost na umělohmotných izolačních fóliích a pásech; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou; testován dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro injektáž v oblasti pitné vody

Použití:
těsnící injektáž spár, trhlin a dutin ve zdivu a v betonu při dlouhodobém kontaktu s vodou; těsnící a lepící injektáž kontaktních ploch mezi umělohmotnými izolačními fóliemi a betonem při dlouhodobém kontaktu s vodou; dodatečné vnější utěsnění staveb obklopených zeminou díky celoplošnému zgelovatění zeminy; dodatečné horizontální nebo vertikální infúzní clony proti vzlínající vlhkosti ve zdivu; scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování; klasifikace dle ČSN EN 1504-5: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)

Balení:
složka A1: 27,5 kg a 110 kg nádoba; složka A2: kartón á 4 x 0,5 kg nádoba; složka A3: 2 kg a 8 kg nádoba; složka B: kartón á 4 x 0,5 kg nádoba; složka B1: 25 kg a 100 kg nádoba; MC-Injekt Retarder GL: 5 kg nádoba

AKTUÁLNĚ:

MC-Injekt 2133


Copyright © 2010 - 2024 | Soubory | RSS kanál
www.mc-bauchemie.de :: www.mc-bauchemie.cz